נדלן ספרד
דירות בספרד

מערך החוזים ברכישת דירה בספרד

תהליך רכישת נדל"ן בספרד דורש הכרות עם מערך החוזים המקומי. אמנם אין מדובר בתהליך מורכב, אך עם זאת נדרשת הכרות עם השלבים השונים אותם נדרש לעבור בדרך להשלמת העסקה. לרוב, עסקת נדל"ן בספרד מתבצעת בשלושה שלבים ומסיימת ברישום הנכס על שם הרוכש. במסמך קצר זה מוצגים השלבים השונים אותם מצטרך לעבור כחלק מתהליך הרכישה. כמובן שמעבר לנתונים המובאים במסמך זה ישנם דגשים נוספים אליהם נרצה לשים לב. לשם כך מומלץ להיעזר באנשי מקצוע הבקיאים בדיני ספרד ובתהליך הרכישה.

להלן מוצגים שלושת שלבי הרכישה:

1. הצעת מחיר - Reaseva

Reaseva הינה הצעת מחיר של אדם המעוניין לרכוש נכס מסוים אל מול המוכר או משרד התיווך המייצג את המוכר. הרזרבה מסכמת בקצרה את התנאים עבורם מוכן הרוכש להשלים את הרכישה. ההצעה מגדירה בין השאר את סכום הרכישה הסופי, פריסת ומועדי התשלום והגדרת הזכות של הרוכש לבצע בדיקות נאותות לנכס טרם השלמת הרכישה.

כדמי רצינות ולצורך שריון ראשוני, מפקיד הרוכש ברשות המוכר 1% ממחיר הנכס. בחתימתו מאשר המוכר את תנאי הרכישה והרוכש מתחיל בביצוע בדיקת הנאותות, באמצעות עו"ד (בדיקת הנאותות אינה חובה ונעישת ביוזמת הרוכש. עם זאת, אנו ממליצים לבצעה תמיד, במטרה להימנע מבעיות עתידיות). המוכר מתחייב כי במידה והצעתו של הרוכש איננה מתקבלת או במידה ומתגלים כשלים בבדיקת הנאותות יוחזרו דמי הרצינות במלואם.

2. חתימת חוזה  - Arras

חוזה ה- Arras הינו חוזה "קדם הרכישה" הנחתם לאחר שהסתיימה בדיקת הנאותות לנכס והעסקה יוצאת לדרך. כחלק מחוזה ה- Arras משלם הרוכש למוכר השלמה לסך 10% ממחיר הנכס כתשלום ראשון. בד"כ, לאחר חתימת ההסכם ניתן לרוכש זמן קצוב (90-60 ימים) להתארגנות לצורך השלמת הסכום המלא לרכישה. זה הזמן של הרוכש להשלים את הנדרש להשלמת רישים המשכנתא במידת הצורך ולהעביר את סכום הרכישה לחשבונו בספרד. במידה והרוכש מעוניין ואיננו נדרש בזמן נוסף לצורך גיוס\העברת הכסף, ניתן לדלג על חוזה זה ולהגיע מיידית למעמד הרכישה.

הערה מס' 1: במידה והרוכש מחליט לוותר על העסקה, מסיבה שאינה מצודקת ברמה האדריכלית/משפטית הוא מפסיד את ה-10% ששם. במידה והמוכר מוכר את הנכס לצד ג' לאחר שהובטח לקונה, יחוייב בקנס של Arras כפול לקונה.

הערה מס' 2: אמנם גובה ה-Arras המקובל הינו 10%, אך הוא יכול גם להיות יותר או פחות מ-10%, במידה והוסכם כך ע"י הצדדים בכתב, כחלק מההסכם.

 

3. רכישת הנכס - CompraVenta

CompraVenta הינו מועד רישום הנכס בפועל אל מול נוטריון רשמי המייצג את רשות הטאבו המקומית לצורך העברת הבעלות בעסקה. במעמד החתימה מעביר הרוכש למוכר את סכום השלמת הרכישה ובסיום הפגישה מעביר המוכר לרוכש את מפתח הנכס. במעמד זה מקיים הנוטריון את רישום העסקה והעברת הבעלות תרשם ב-Catastro – (הטאבו הספרדי).

  

*הערה: המסמך מציג תקציר המייצג את מערך החוזים הנהוג בעסקאות נדל"ן בספרד.  מסמך זה איננו מהווה יעוץ משפטי ולא נערך באמצעות עו"ד. Nadlan Spain איננה לוקחת כל אחריות על הנאמר במסמך זה וממליצה לבצע כל עסקת נדל"ן בספרד באמצעות ליווי צמוד של עו"ד המתמחה בדיני הנדל"ן המקומיים.