top of page

נדל"ן ספרד בעיתונות הכלכלית 

כתבות אודות פעילותה של נדל"ן ספרד

ריכוז סקירות שוק וראיונות אודות פעילות החברה שפורסמו בעיתונות הארצית ובמקומות מרכזיים נוספים

במהלך השנים העניק מנכ"ל החברה, אסף לבנת, ראיונות, הרצאות, סקירות וניתוחי שוק בעיתונות הכלכלית ובפורומים נוספים. מאז הקמתה מהווה נדל"ן ספרד אוטוריטה בתחום השקעות הנדל"ן בספרד בפרט ובהשקעות נדל"ן באופן כללי .

bottom of page