top of page
Computer with Graph

סוגי חוזי השכירות בספרד תיירות\קצר, טווח בינוני וטווח ארוך - מידע חיוני למשקיעים ובעלי דירות בספרד

כדי להבין את האלטרנטיבות העומדות בפני בעלי דירות בספרד צריך קודם כל להבין את סוגי השכירויות הנהוגות בספרד.


הסכם שכירות לטווח ארוך בספרד - חוזה שמשכו יותר משנה

חוזה שכירות בספרד שמשכו יותר משנה מכונה "חוזה השכרה לטווח ארוך". הסכם שכירות מסוג זה מקנה לדייר אופציה, בתום שנת השכירות הראשונה, להאריך את תקופת השכירות ל-4 שנים נוספות (גם אם הדבר איננו מצויין בהסכם). במקרה ובעל הנכס (המשכיר) הינו חברה אז האופציה של הדייר מתארכת לשנתיים נוספות (סה"כ 7 שנים).

במקרה של מימוש האופציה להארכת ההסכם, יהיה רשאי בעל הנכס להעלות את שכר הדירה, בצמוד למדד המחירים לצרכן, מידי תום שנת שכירות. מבחינת השוכר ההסכם מחייב אותו למשך 6 חודשים, אולם בתום תקופה זו יוכל השוכר להודיע על סיום החוזה בהתראה מראש. דירות תחת חוזה לטווח ארוך מושכרות לרוב ללא ריהוט, פרט למוצרי חשמל בסיסים. דירות אלו מפורסמות לרוב באתרי הנדל"ן המקומיים בספרד. עבור חוזים מסוג זה ניתן לרכוש ביטוח דיירים בספרד. ביטוח זה מבטיח כיסוי נזקים שנגרמו ע"י הדייר או כיסוי של אי-תשלומים ותהליך משפטי במקרה של דייר סרבן. משקיעים שמעדיפים לשמור לעצמם את האפשרות למכור את הדירה יעדיפו לרוב שלא להתקשר בהסכם מסוג זה. הסיבה לכך היא שישנם רוכשים פוטנציאלים המעוניינים לרכוש לצורך מגורים. כמוהם, גם משקיעים פוטנציאלים לא תמיד יקפצו לרכוש דירה המושכרת לטווח ארוך תוך התחייבות לקיים את חוזה השכירות הקיים.

חוזי שכירות Airnbn, טווח בינוני וטווח ארוך
השכרת נכס בספרד שאחרי עידן הקורונה, תיירות, בינוני, ארוך

הסכם שכירות לטווח בינוני בספרד- יותר מ-31 יום אך פחות משנה

בניגוד להסכם שכירות לטווח ארוך, חוזה שכירות לטווח בינוני איננו מקנה זכות לדייר להאריך אותו בסיומו באופן אוטמטי. דירות אלו לרוב מושכרות כשהן מרוהטות לחלוטין ומאפשרות לדיירים להגיע רק עם מזוודה. תעריף השכירות באפיק זה גבוה לרוב ב-30-40% ביחס לשכירות לטווח הארוך. הסכם שכירות לטווח בינוני מתאים למי שצריכים דירה לתקופת מעבר של מספר חודשים, אנשים הנמצאים במעבר דירה, נחיתה רכה לאנשים שעושים רילוקיישן, סטודנטים שלא מעוניינים להשקיע בריהוט, אנשים שמגיעים למספר חודשים וכדומה. אומנם דירות אלו מפורסמות באתרי הנדל"ן הספרדיים, אך נפוצות יותר בפלטפורמות אינטרנטיות הייעודיות לשכירות מסוג זה כגון SpotAHome המאפשרת חשיפה עולמית רחבה להשכרות מסוג זה. ברצלונה ומדריד, הבירות הקוסמופליטיות שלספרד, מושכות אנשים רבים ברחבי העולם ועל כן נתח שוק זה נהנה בשנים האחרונות מביקושים הולכים וגדלים. בעקבות משבר הקורונה ניכרת פגיעה מיידית בשוק זה, אך יש הצופים כי סיגמנט שכירות זה יתאושש מהר באופן יחסי ובטח לפני שוק התיירות .

השכרות לטווח קצר, תיירות, Airbnb בספרד - פחות מ-32 יום

כיום בברצלונה ומדריד גם יחד ישנן יותר מ-20,000 דירות תיירות הפועלות תחת רשיון מתאים. החל מפרוץמשבר הקורונה, הרוב המוחלט של דירות התיירות נותרו ריקות ונכון לרגע זה נראה כי יקח זמן עד שיחזרו לתפוסה מלאה. כל בעלי דירות התיירות, כנעט ללא יוצא מן הכלל, נפגעו בצורה משמעותית מתקופת הקורונה ובאופן מיידי עם פרוץ המשבר. הפלטפורמות המרכזיות בהן מתפרסמות מודעות התיירות הינן Booking, Expedia וכן באתר Airbnb המפורסם. בעלי דירות המחזיקים בתיירות תיירות מחפשים בימים אלו פתרונות למגיפת ה-Covid19. הפתרון המתבקש הינו לרוב השכרה לטווח בינוני (בתקווה שסיגמנט זה יתאושש במהרה) בתוספת סעיף יציאה מוקדם המאפשר סיום החוזה בהתראה של 30 יום. את סעיף זה מעוניינים להפעיל בעלי הדירות ברגע שיחזרו התיירים וניתן יהיה להשכירן שוב.


סיכום

לכל אחד מסוגי חוזי ההשכרה ישנם ייתורנות וחסרונות ועל כן לא קיים פתרון המתאים לכולם. כמו כן, עוד מוקדם להבין את השפעות הקורונה על שוק השכירות ועל כן נראה שרק ימים יגידו מה הינו אפיק ההשכרה הכדאי ביותר בימים אלו.


Comments


bottom of page