top of page
Computer with Graph

לטובת המשקיעים: חוק השכירות הספרדי לקראת ריכוך

בחודש מאי 2023 כתבנו אודות חוק השכירות בספרד, שנועד להגן על שוכרי הדירות. במסגרת המאמר הבאנו קולות שביקרו את החוק וטענו שהמגבלות שהוטלו על משכירי הדירות צפויים דווקא להקטין את היצע הדירות להשכרה ובכך לייצר לחץ גובר על שוק השכירות. המבקרים העלו טיעונים לכך שהחוק לא ישרת בסופו של דבר את שוכרי הדירות אלא דווקא יפגע בהם. ואכן, לאור העלייה המתמשכת במחירי השכירות וההיצע הנמוך של דירות שכירות לטווח ארוך, פועלות הרשויות בספרד לשינויים בחוק.


החוק כאמור נועד לעזור לשוכרים למצוא דירות להשכרה במחירים ברי-השגה ולאפשר דיור לכל אדם גם אם אין ברשותו אפשרות לרכישה. אולם החוק הביא לכך שבעלי דירות רבים הפסיקו להשכיר את דירתם לטווח ארוך בכפוף לחוק, והעבירו את דירותיהם למסלול של שכירות לטווח בינוני (32 יום עד 11 חודש) שאיננו כפוף למגבלות החוק.

כתוצאה מכך ההיצע של הנכסים להשכרה לטווח ארוך ירד, מה שהעלה את מחירי השכירות בעיקר באזורי הביקוש בברצלונה ומדריד. בעקבות העלייה בתעריפי השכירות ולמרות העלייה בריבית, השוכרים הגיעו למצב בו הם משלמים יותר משהיו משלמים לו היו רוכשים דירה ומשלמים משכנתא. מצב זה מקשה על שוכרים לחסוך לצורך רכישת דירה בעתיד.


עליית תעריפי השכירות במדריד: 13.6% בשנה, ברובע סלמנקה המבוקש עלו המחירים ב-15.4%:

עליית מחירי השכירות במדריד 2023
Source: Idealista.com

שבירת מעגל הקסמים - הגדלת היצע הדירות לשכירות והורדת המחיר באמצעות תנאי השוק

נראה שהדרך הטובה ביותר לשבור את המעגל הנוכחי יהיה באמצעות שינוי במדיניות השכירות בספרד. מטרת הממשלה היא לאפשר שכירות ברת-השגה ולאפשר לצעירים לחסוך כסף ולהגדיל את היכולת שלהם לחסוך ולרכוש בעתיד. לכן, פועלת הממשלה הספרדית לתיקון החוק שעתיד לשפר את מצב בעלי הדירות ולאפשר להם לעלות את מחירי השכירות בקצב מהיר יותר. בכך מקווים במששלת ספרד להחזיר דירות לשכירות לטווח ארוך, להגדיל את היצע הדירות וכתוצאה מכך להביא להפחתה בתעריפי השכירות. אנחנו נמשיך ונעדכן אודות כך בחודשים הקרובים.

Comments


bottom of page