top of page

פעילותנו לחיזוק הקהילה

עמותת יד לנשימה - קהילה

כחלק מעולם הערכים שלנו, אנחנו רואים את החשיבות הרבה בחיזוק הקהילה והאנשים החיים סביבנו. נדל"ן ספרד בחרה להתייצב לצידה של עמותת יד לנשימה על מנת לפעול להגדלת המודעות וקידום פעילות העמותה. 

בראש העמותה עומדת מאיה דרייר ליברמן, הפועלת כדי לקדם את המחקר בתחום ה-CCHS. את אסטרטגיית המחקר מובילה ד"ר אביטל אדטו, המדענית הראשית של העמותה

כתבות ועדכונים אודות העמותה

bottom of page