top of page
Computer with Graph

תחזית הנדל"ן בספרד לשנת 2024

לאחר שנה וחצי של קרירות, שוק הנדל"ן הספרדי מקבל את שנת 2024 באופטימיות. כל זאת בעיקר לאור האינפלציה הנמוכה והציפייה להורדת הריבית מוקדם יותר ומהר יותר מהצפוי. עפ"י מירב התחזיות, שירות ריבית היוריבור (הפריים האירופאי) צפוי לרדת במחצית השנייה לשנת 2024 בקצב איטי. להלן הנקודות המרכזיות שישפיעו על שוק הנדל"ן במהלך שנת 2024.

קניית נדל"ן בספרד - שוק יציב עם מגמת עלייה בשוק הנדל"ן למגורים : 

בשנה החולפת עלו מחירי הנכסים בספרד בקצב מתון, בהובלת ביקוש גבוה והיצע דירות הולך ופוחת. מגמה זו בלטה בעיקר אזור רצועת החוף של ספרד וולנסיה שעלתה בקצב מהיר. מספר העסקאות במהלך 2023 אומנם ירד דרמטית בהשוואה ל-2022 אך נותר בטווח של התנודתיות ב-15 שנים האחרונות. הירידה בהיקף העסקאות נבעה בעיקר מהעליה החדה בשיעור ריבית המשכנתאות. במהלך שנת 2024 אנחנו צופים יציבות עד עליות מחירים מתונות וזאת ככל שתרד הריבית מהר ומוקדם יותר. מספר המשכנתאות במהלך שנת 2023 ירד משמעותית והבנקים שמרו על שמרנות גבוהה. אנו צופים כי גם במהלך שנת 2024, בעקבות הכוויה הקשה שחוותה ספרד במשבר הסאב-פריים, הבנקים צפויים לשמור על מדיניות ההלוואות הקשיחה וזאת על מנת להמנע מעלייה בכמות המשכנתאות שיכנסו למצב של חדלות פרעון.


השכרת דירה בספרד - המחירים ימשיכו לטפס בזכות פרצת חוק בחוזי שכירות לטווח בינוני.  

כפי שכתבנו בחודש יולי 2023, מחירי השכירות בספרד ממשיכים לטפס בדגש על הערים הגדולות. כאשר חוק השכירות הוביל להפחתה משמעותית בהיצעה הנכסים המושכרים לטווחים ארוכים. שוק השכרות לטווח בינוני (32 יום עד 11 חודש) כמתואר בכתבה אודות סוגי חוזי השכירות בספרד הולכות ומתרחבות כאשר בעלי הנכסים מנצלים את הפרצה בחוק שאיננה מגבילה את דמי השכירות באפיק זה.

משקיעים רבים נהנו מהעלייה הניכרת בתעריפי השכירות במטרה להגדיל את התשואה. אולם שימו לב כי לאור התגברות השימוש בחוזה שכירות לטווח בינוני ועפ"י אמירות פומביות של פוליטיקאים, אנחנו מעריכים כי בשנה הקרובה יצאו חוקים אשר יסגרו את הפרצה הנוכחית. כמובן נעדכן ברגע שיפורסמו שינויים.


עליית מחירי השכירות עפ"י ערים בספרד בשנה האחרונה:

את שנת 2023 הובילה ברצלונה עם מחיר ממוצע של 19.4 אירו למ"ר ועם עלייה של 10.2% בשנה החולפת. אחריה מדריד עם 17.4 אירו למ"ר בממוצע עם עלייה של 8.1% בתעריפי השכירות בשנה האחרונה:
*האמור בכתבה זו מכיל מידע צופה פני עתיד ואין להסתמך עליו לצורך ביצוע השקעה

Comments


bottom of page