top of page
Computer with Graph

לא להאמין - מ-14.2 ל-18.7 -עלייה של 31% במחירי השכירות תוך שנתיים!! מפברואר - רגיעה!!

בעוד מחירי השכירות באזורי הביקוש בברצלונה רצים למעלה, למה ממשלת קטלוניה בוחרת לסבסד דירות VPO (חלמיש, עמידר, אמגור סטייל) לאוכלוסיות חלשות בלי לוודא שליזמים שאמורים לבנות את אותן תישאר כדאיות כלכלית. ומה גרם להתייצבות מחירי השכירות בפברואר 2023?


מחירי השכירות בברצלונה טסו ב-31% תוך שנתיים והסיבה לכך נעוצה בצירוף מקרים: עלייה חדה במחירי הבנייה ועלויות המימון שהובילו להקטנת התחלות הבנייה, לצד עלייה בריבית. אלו יצרו מכפיל כח שהסיט רוכשים פוטנציאלים לשוק השכירות בעקבות יכולתם המצטמצמת להתחייב להחזרי משכנתא גבוהים. כך נוצר מצב שוק הדוחף מעלה את מחירי השכירות. ממחיר של 14.2 אירו למ"ר ל-18.7 אירו למטר תוך שנתיים, כאשר המצב במרכז העיר, אפילו יותר אגרסיבי. שם עלו המחירים לכדי 20 אירו למ"ר בממוצע. נתון המשקף עלייה של 40% בתוך שנתיים.


דירות VPO - עצירת הבנייה בברצלונה

אחד הפתרונות האגרסיביים שמנסה לייצר ממשלת קטלוניה היא לעזור לאוכלוסיות חלשות באמצעות הגדלת היקף הדירות הציבוריות. חשוב ונכון לעזור לאוכלוסיות חלשות, אבל הבעיה היא שהמשואה של הפרשת 30% מהדירות בפרויקטים מעל 600 מ"ר פוגעת בתחשיב הכלכלי וגורמת לכך שבסופו של דבר לא נבנות כלל דירות. כך יצא מצב שכמות ההיתרים לפרויקטים העולים על 600 מ"ר, שיצאו בשנתיים האחרונות, שואף לאפס וכמות הדירות החדשות מזערי - להרחבה . ניתן לקרוא כתבה שפורסמה לפני חודשיים - ההזדמנות של יזמי הנלד"ן בברצלונה


פברואר -2023- התייצבות! האם שוק השכירות הגיע לרוויה?

גרף מחירי השכירות כפי שמוצג מטה, ממחיש את העליה המדוברת בכתבה. אולם, ניתן לראות כי בחודש פברואר השנה, התייצבו מחירי השכירות במרכז העיר על כ-20 אירו למטר. נראה שהשוק הגיע לאיזון וזאת במקביל לפרסום חוק הדיור החדש של ספרד שפורסם בחודש מאי המגביל את מחירי הדיור באזורי הביקוש.


גרף מחירי השכירות בברצלונה- רובע אישמפלה מ- 14.3 ל-20 אירו למ"ר שכירות


מחירי השירות בברצלונה, השכרת דירה בברצלונה
מחירי השירות בברצלונה, השכרת דירה בברצלונה

Source: www.idealista.comComments


bottom of page