top of page
Computer with Graph

נדל"ן לוגיסטי 2022 התחזית לסוף השנה - תפוסת שיא

על פי הערכות המבוססות על ניתוח ההשקעות בתחום הלוגיסטיקה של ענקית ייעוץ הנדל"ן האירופאית BNP Paribas Real Estate, באזורים מדריד, ולנסיה וקטלוניה, המחוזות בהן קיים הביקוש הכי גבוה; שיעור התפוסה של נכסי נדל“ן לוגיסטיים צפוי להגיע לשיא חדש בסוף שנת 2022.


מחירי השכירויות של השטחים הלוגיסטיים במדריד - ממשיכים לעלות.


הביקושים לנדל“ן לוגיסטי במדריד נשארו גבוהים. כאשר בחודשים יולי עד ספטמבר, נקלטו בשוק שטחים לוגיסטיים בהיקף של כ 234,000 מ“ר, אשר התחלקו בין 26 פרויקטים שונים. זהו גידול של 3% בהשוואה לתקופה הזהה אשתקד, וגבוה ב 4.6% מהממוצע הרבעוני בששת השנים האחרונות. בסיכום שנתי (עד לסוף הרבעון השלישי), תפוסת השטחים הלוגיסטיים הגיעה ל-860,251 מ“ר, זהו הנתון הגובה ביותר בהיסטוריה לתקופה זו. בסך הכל נחתמו השנה 72 חוזי שכירות, לעומת 62 בשנה שעברה.

נדלן לוגיסטי ספרד השקעות
נדל"ן לוגיסטי ספרד השקעות

עוד נתון מעניין שעולה מהדוח הינו שכ-50% מהעסקאות הן לגבי שטחים בגודל של 5000 מ“ר לכל היותר. ישנם שני מניעים מאחורי הביקוש הגדל לשטחים לוגיסטיים; האחד הוא העלייה של המסחר המקוון והצורך במחסנים לוגיסטיים על מנת לספק את השירותים והמניע השני הוא הצורך של החברות להגדיל מלאים על מנת להבטיח את שרשרת האספקה.

נתון מעניין נוסף המעיד על עוצמות השוק, הינו ששיעור הנכסים הפנויים במדריד ירד השנה מ-6.31% ל 5.95%, בעוד היצע השטחים הלוגיסטיים גדל ב 690,250 מ“ר בשתיים עשרה החודשים האחרונים. כלומר למרות הגידול בהיצע, עדיין ישנה ירידה בכמות הנכסים הפנויים.


ציר התנועה A2, המכונה מסדרון הלוגיסטי הנארס,("Henares Corridor") מושך אליו פעילות רבה. זהו ציר התנועה המחבר בין מדריד לברצלונה, ועובר לאורכם של כמה ערים מרכזיות בספרד. 54% מהעסקאות שנחתמו היו לאורך ציר זה. ומבחינת גודל השטחים, מדובר ב-44% סך הכל כ 102,000 מ“ר.


שוק הנדל"ן הלוגיסטי בקטלוניה - ממשיך לבעור


עפ"י הדוח, בקטלוניה צפויים להתווסף ברבעון האחרון של השנה כ-35,000 מ“ר. במהלך שנת 2021 קיבל ענף הלוגיסטיקה הקטלאני רוח גבית מהמסחר האלקטרוני וענף המזון. בין החודשים יולי וספטמבר, התווספו לשוק 10 פרויקטים חדשים הכוללים סה"כ כ-85,000 מ“ר של שטחים לוגיסטיים. בסיכום שנתי, הושכרו סך הכל 482,500 מ“ר, מספר דומה לשנים 2018-2019 וקצת מעל המספרים של שנת 2020. השטח הממוצע בחוזי השכירות של הרבעון השלישי ירד ל-8493 מ“ר.


ומה קורה בשוק הנדל"ן הלוגסטי בולנסיה?


בוולנסיה צפויים להתווסף לשוק כ-26,000 מ“ר בפרויקטים שונים במהלך הרבעון האחרון לשנת 2022. הביקוש לשטחים לוגיסטיים באזור המטרופולין של ולנסיה, שמרו על הרמות הגבוהות שראינו בתחילת השנה. סך הכל ברבעון זה הושכרו כ 66,500 מ“ר. ובסיכום שנתי, עד עכשיו, השטחים שהושכרו השנה מגיעים ל 244,000 מ“ר. בשלושת החודשים האחרונים נחתמו עוד 10 עסקאות, וסה“כ מתחילת השנה 47 עסקאות. מספר זה הוא 94% ממספר העסקאות שנערכו בשנת 2021. 70% מהן היו עבור חברות חדשות או חברות בהתרחבות. גודל פרויקט ממוצע בתקופה עמד על כ-6,600 מ“ר. נכון לעכשיו ישנם כ 19,000 מ“ר של פרויקטים בבניה, הצפויים להתווסף לשוק עד סוף שנת 2022.


Kommentare


bottom of page