top of page
Computer with Graph

המהלך של עיריית מדריד לחיסול שוק דירות התיירות בעיר

עיריית מדריד ביצעה מהלך משמעותי בנוגע לשוק דירות התיירות בעיר. במסגרת המהלך פרסמה העירייה רשימה מקיפה של דירות המאושרות להשכרה לתיירים כאשר כל יתר הדירות אינן מורשות להשכרה תיירותית. המהלך נועד להגביר את השקיפות ולשפר את הניהול של מגזר דירות התיירות. כל זאת הגיע בעקבות ביקורות נוקבות על כך שרבות מהדירות פועלות ללא רישיון מתאים ועל כן מטרת העירייה היא להבטיח שכל דירה המושכרת לתיירים במדריד תעמוד בדרישות החוקיות והתקנות העירוניות. בעירייה מקווים כי פרסום הרשימה יסייע במאבק נגד ההשכרות הבלתי חוקיות ויעזור לתיירים לוודא שהם שוהים במקומות מאושרים ובטוחים.


ההשפעה על שוק הדיור המקומי

שוק הדירות להשכרה לתיירים השפיע רבות על מחירי הדיור במדריד בשנים האחרונות. רבים מהדיירים המקומיים התלוננו כי המחירים עלו בצורה חדה, ובחלק מהאזורים הפכו בלתי נגישים עבור האוכלוסייה המקומית. העירייה מקווה כי באמצעות אכיפה קפדנית יותר ופרסום רשימת הדירות המאושרות, ניתן יהיה למתן את ההשפעה השלילית הזו ולשפר את זמינות הדיור לתושבי העיר.

הפיקוח והאכיפה

באתר הרשמי של עיריית מדריד פורסמה מפה דינמית המציגה את מיקומי דירות התיירות בעיר מדריד וכן קובץ המכיל רשימה באורך 15 עמודים הכולל את רשימת דירות התיירות המותרות להשכרה. מהלך זה הוא רק חלק מתכנית רחבה יותר של העירייה לפיקוח ואכיפה בתחום הדירות להשכרה לתיירים. העירייה מתכננת להרחיב את פעולות הפיקוח ולהגביר את הענישה על בעלי דירות שמפעילים אותן ללא רישיון. בנוסף, העירייה קוראת לתושבים לדווח על דירות החשודות בפעילות בלתי חוקית, על מנת להגביר את הפיקוח ולהבטיח שהחוקים נאכפים בצורה מלאה. מהלך זה דומה למהלך שעשתה עיריית ברצלונה לפני כ-5 שנים שחיסל לחלוטין את שוק דירות התיירות הפועלות ללא רישיון בעיר.


מפת דירות התיירות החוקיות שפרסמה עיריית מדריד:

מפת דירות התיירות במדריד
מפת דירות התיירות החוקיות במדריד

תגובות מהשטח

התגובות למהלך מגוונות. מצד אחד, ישנה תמיכה רבה מצד התושבים המקומיים והארגונים החברתיים, שרואים במהלך צעד חיובי לעבר איזון בין הצרכים של התיירים והקהילה המקומית. מצד שני, בעלי דירות וסוכנויות השכרה מביעים חשש כי ההגבלות החדשות יפגעו בעסקים שלהם וישפיעו על התיירות בעיר.

Comments


bottom of page