top of page
Computer with Graph

לאחר 15 שנים - שוק הנדל"ן של ספרד התאושש ומדריד עוקפת את ברצלונה בסיבוב

העשור וחצי האחרונים היו רכבת הרים עבור שוק הדיור הספרדי. עליות וירידות דרמטיות, פערים הולכים וגדלים בין ערים שונות, וסיפורים מרתקים של תהפוכות כלכליות וחברתיות. גרף מדד מחירי הדירות משקף את המסע המרתק הזה, תוך הדגשת ההבדלים המפתיעים בין שתי הערים הגדולות: ברצלונה ומדריד.


עבר מפואר:

עד שנת 2008 ספרד פרחה מבחינה נדלנ"ית והייתה לגורם משיכה של תושבים ומשקיעים מכל רחבי העולם. באותם ימים חגגה ברצלונה כמלכת הדיור הספרדי עם הובלת המחירים. מחירי הדירות בה היו גבוהים משמעותית מאשר במדריד, והיא משכה אליה תושבים ומשקיעים מכל רחבי העולם. פופולריות תיירותית אדירה, כלכלה מגוונת וחזקה, ואיכות חיים גבוהה הפכו אותה למגנט אנושי לאנשים שרצו לגור בה ולמשקיעים מכל רחבי העולם.


ההתרסקות הכואבת ב- 2008 :

המשבר הכלכלי העולמי בשנת 2008 טלטל את שוק הדיור הספרדי. מחירי הדירות בספרד צנחו ואיתם מחירי הדירות בברצלונה. הדיפרסיה המשיכה 5 שנים עד שנת 2013, מאז אנו עדים להתאוששות הדרגתית. בעוד שמחירי הדירות בברצלונה עדיין מתאוששים מהמשבר, מדריד חוותה התאוששות מהירה ומרשימה יותר והצליחה לעקוף את ברצלונה ולהתברג בראש טבלת המחירים.


צפו במדד מחירי הדירות בספרד כללי, מדריד וברצלונה עפ"י NIE - הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של ספרד

נתונים INE לשכה מרכזית סטטיסטיקה ספרד
נתונים INE לשכה מרכזית סטטיסטיקה ספרד

מדריד תופסת את ההובלה

כאמור וכפי שניתן לראות בגרף. באופן ממוצע, מדריד יקרה יותר מברצלונה, הן במחירי הדירות והן בעלות המחיה. השקעות ממשלתיות נרחבות בפיתוח תשתיות ותחבורה, צמיחה כלכלית ויצירת מקומות עבודה חדשים, משכו תושבים ומשקיעים רבים למדריד. לעומת זאת, ברצלונה סבלה בשנים האחרונות מתיירות יתר, הגורמת לצפיפות, מהלכים פוליטים שהבריחו חברות חזקות מהעיר ופגיעה בביקוש הבינ"ל שהובילה להתאוששות איטית יותר ביחס למדריד.


לאן הולך שוק הנדל"ן של ספרד.

בחודש הקודם הצגנו את התחזית לשוק הנדל"ן הספרדי לשנת 2024. כאשר עתיד שוק הדיור הספרדי עדיין מעורפל. גורמים רבים ישפיעו על התפתחותו, ביניהם המצב הכלכלי העולמי, גידול האוכלוסייה, ופיתוח טכנולוגיות חדשות. ערים כמו ברצלונה ומדריד ימשיכו להיות מוקדי משיכה, אך ייתכן שנראה התפתחות של ערים קטנות יותר, המציעות איכות חיים גבוהה ועלויות מחיה נמוכות יותר.Commenti


bottom of page