top of page
Computer with Graph

אסף לבנת לדה-מרקר, "השוק הספרדי צמא למחסנים לוגיסטיים"

תקציר הכתבה:

שוק הנדל"ן הלוגיסטי בספרד גדל במהירות עקב עליית המסחר האלקטרוני ומיקומה של ספרד כשער הכניסה לאירופה. הביקוש לשטחי לוגיסטיקה עולה על ההיצע, מה שמוביל לשיעורי תפוסה גבוהים ומחירי שכירות עולים.המצב הזה יוצר הזדמנויות למשקיעים בנדל"ן לוגיסטי בספרד.

לחצו לקריאת הכתבה המלאה בדה-מרקר


bottom of page