top of page
נדל"ן ספרד לוגו, לינק לדף הבית

הפרויקטים שלנו בספרד

מגורים, לוגיסטיקה, בתי אבות ותיירות

שוק הנדל"ן הספרדי מייצר הזדמנויות השקעה ליצירת רווחי הון לצד ייצור הכנסות שוטפת.  

בשנת 2013 זיהתה החברה את הפוטנציאל העסקי העצום הטמון בשוק הנדל"ן בספרד מאז לא הפסיקה לרכוש, להשביח, לנהל, להשכיר ולמכור נכסים. במהלך השנים רכשה החברה כמות גדולה של נכסים בתחומי הנדל"ן למגורים, לוגיסטי, בתי אבות ונדל"ן לשימוש תיירותי.

bottom of page