top of page
Computer with Graph

אסף לבנת 2013- כתבת ארכיון כלכליסט

בשנת 2013 כחלק מפעילוות השקעות הנדל"ן שם אסף לבנת באזורי סטודנטים בבאר שבע וחיפה, יזם לבנת את פרויקט ימי הדירות של הסטודנטים שאיפשר לו להשכיר כמות גדולה של דירות במהלך ימים מרוכזים לעשרות אלפי הסטודנטים הלומדים באוניברסיטת באר שבע.


צפו בראיון המלא בערוץ כלכליסט:

Comments


bottom of page