top of page
Computer with Graph

אסף לבנת, חבר הנהלה ומנהל כספים בלשכת מסחר ישראל ספרד

אסף לבנת הינו חבר בלשכת המסחר ישראל-ספרד משנת 2015, ומשמש כבחר הנהלה, ראש תחום הנדל"ן ומנהל הכספים בלשכה משנת 2020. לבנת פועל במסגרת הלשכה בקידום קשרים עסקיים, ליווי משלחות עסקיות המגיעות לארץ. לבנת פועל בשיתוף פעולה ישיר לקידום מטרות משותפות אל מול שגרירות ישראל בספרד ושגרירות ספרד בישראל.

ביקור משלחת נשים משפיעות מספרד בבית השגרירה בהרצליה פיתוח, ישראל

אסף לבנת, מארח משלחת של נשים משפיעות ישראליות בבית השגרירה בישראל
אסף לבנת, מארח משלחת של נשים משפיעות ישראליות בבית השגרירה בישראל

Komentarai


bottom of page