top of page
Computer with Graph

למה נדל"ן בברצלונה ולמה עכשיו - דה מרקר - 2016

אסף לבנת, מייסד את נדל"ן בעקבות שוק נדל"ן הזדמנותי שנוצר לאחר שנים של משבר כלכלי בספרד. החברה החליטה להתחיל את פעילותה העסקית בספרד העיר ברצלונה. בשלב הראשוני השקיעה החברה מכספה ועם מעגל משקיעים שפעל איתה גם בהשקעות נדל"ן בישראל. ההזדמנות נוצרה בעקבות היצע המגורים המוגבל בברצלונה והגבולות הגיאוגרפים הברורים מבטיח היצע קשיח. משבר הנדל"ן בספרד משך יחד איתו את מחירי הדירות בברצלונה ומדריד בכ-40 אחוז כלפי מטה ובכל בעצם יצר חלון הזדמנויות חד-פעמי לתפוס את השוק בתזמון מושלם.אסף לבנת השקעות נדלן בספרד - ברצלונה - 2016
אסף לבנת השקעות נדלן בספרד - ברצלונה - 2016

Comments


bottom of page