top of page
Computer with Graph

אסף לבנת בהרצאה מקצועית ללשכת עורכי הדין בישראל - אודות חוק ורגולציה בנדל"ן הספרדי

במסגרת הרצאה שניתנה בחודש יוני 2021 ללשכת עורכי הדין בישראל, הציג אסף לבנת את החוקים והתהליכים הכרוכים בהשקעות נדל"ן בספרד. במה דומים ובמה שונים תהליכי הרכישה והמכירה של נדלן בספרד. כיצד נכון לנהל תהליך רכישה ומכירה ומה החוזים הכרוכים בתהליכים אלו. מה הם השיקולים להשקעה ישירה או להשקעה באמצעות חברה ומעט על היבטי מס בינ"ל.
Comments


bottom of page