top of page
Computer with Graph

מתיחות בממשלת ספרד על רקע חוק הדיור החדש

במסגרת ההסכמים הקואליציוניים בין המפלגה הסוציאליסטית PSOE אשר מובילה את הממשלה, לבין מפלגת השמאל הרדיקלית PODEMOS, הממשלה התחייבה להציג חוק דיור חדש להגבלת דמי השכירות בספרד. להזכירכם, ממשלת ספרד האחרונה קמה לאחר 4 מערכות בחירות רציפות, אשר דרשו בסופו של דבר ויתורים כואבים מצד מספר המפלגות שבסופו של דבר הקימו את הממשלה הנוכחית (בקרוב אצלנו??).


טיוטת החוק אשר הוצגה עומדת במרכזה של התכתשות פוליטית בין מפלגות הקואליציה. מפלגת השמאל מבקשת לרסן את עליית מחירי השכירות באמצעות חקיקה, אשר בפועל תעניק לדרג הפוליטי את השליטה על המחירים. המפלגה הסוציאליסטית מסכימה שקיים צורך ברגולציה, אך מתנגדת להגבלת מחירים והתערבות מוגזמת אשר עשויה לפגוע בהשקעות במדינה.

מחלוקת זו יצרה מתיחות פוליטית ואיום על המשך יציבות הממשלה, זאת בעקבות הצהרות מפלגת השמאל PODEMOS, שכבר הצליחה להכיל את החוק להגבלת דמי השכירות בברצלונה, כי במידה והחוק לא יעבור, המפלגה הסוציאליסטית תאלץ למצוא שותפים קואליציוניים חדשים. מפלגת השמאל הרדיקלית אף קיימה צעדות מחאה בכל רחבי ספרד, ובהן קראה לממשלת ספרד לעמוד בהסכמים הקואליציוניים.

בעיות הדיור בספרד


ספרד מתמודדת עם בעיות רבות בתחום הדיור. בחלק מהאזורים ישנה בעיה של מחסור בדיור והתושבים מתקשים למצוא דירות במחיר סביר. בעיה זו קיימת בעיקר בערים הגדולות ובחלק מאיי ספרד. אך מצד שני ישנם אזורי חוף ואזורים בפנים המדינה בהם קיים היצע גדול. למרות מורכבות הבעיה, בסופו של דבר חוקי ההיצע והביקוש הם אלו שמכתיבים את המחירים.


על אף המתיחות הפוליטית, כל הצדדים מכירים בבעיה. השמאל המתון, המיוצג על ידי המפלגה הסוציאליסטית, מנסה למצוא את התמהיל הנכון - מצד אחד לרסן את בעלי הנכסים באמצעות מדיניות המס, ומהמצד השני להמשיך לעודד השקעות על מנת להבטיח היצע של דירות לכל מגזרי השוק. השמאל הקיצוני לעומת זאת, רואה בבעיה תוצאה של תאוות הבצע של בעלי הנכסים והמוסדות הפיננסיים, ולא תוצאה של ביקוש והיצע.


ההצעה של מפלגת השמאל היא להגביל את שכר הדירה באזורים מבוקשים ל-2.5% ממדד השכירות, ללא תלות במאפייני הנכס וללא אפשרות להעלות מחיר, אפילו לא בהתאם לאינפלציה. החוק המוצע לא יעניק פיצוי גם לבעלי הנכסים אשר ישדרגו את נכסיהם, אך יטיל סנקציות על מי שלא יעשו זאת.


מתיחות פוליטית וחוסר יציבות אינם מועילים לשוק, שכן ישנו חשש אמיתי שאם דרישות השמאל יתקבלו, הדבר יפגע בהשקעות הזרות שיברחו בגלל חוסר הכדאיות, ובכך יחמירו את בעיות הדיור שאיתן מתמודדת ספרד.


במקביל ולאור המאבקים ברמה הלאומית, הצליחה ממשלת קטלוניה, בחסות הקורונה, להעביר חוק להגבלת דמי השכירות במחוז, שבירתו ברצלונה. כאשר גם חוק זה נמצא תחת ערעור.

Opmerkingen


bottom of page