top of page
Computer with Graph

חוקים ומגבלות חדשות בברצלונה למשכירי טווח בינוני.


בחודש פברואר השנה (2024) פרסמנו מאמר אודות פריחתו של שוק ההשכרות לטווח בינוני בברצלונה ומדריד. זאת לאחר חוקי השכירות בברצלונה אשר הטילו מגבלות שכירות ורגולציה על דירות המושכרות ל-11 חודשים או יותר (Long-terms). חוקים אלו נתנו מוטיבציה לבעלי דירות להשכיר את דירותיהם ל"טווח בינוני" (Mid-terms) דבר שהביא לזינוק במספר הדירות שהוצעו לשכירות אך ורק לטווחים אלו ובכך הצליחו בעלי דירות רבים לחמוק מהמגבלות שחלו על השכרת דירות לטווח ארוך. אולם, בממשלת ברצלונה הבינו את הפרצה ופרסמו ב-24/4/24 תקנות שחשוב להכיר שנועדו לסגור את הפרצה . עם זאת, קיים סיכוי כי החוק יבוטל או ישתנה ע"י הקונגרס ועל כך כמובן נעדכן בהמשך.


החוקים החדשים שנכנסו לתוקף על השכרה לטווח בינוני כוללים מגבלות מחירים (Rent Control) שאינם יכולים לעלות ביותר מ-3% בשנה. כל זאת בהתבסס על עלות השכירות של השנה הקודמת ועל כן ישנה חשיבות גדולה בשמירה על רציפות ההשכרה. בניגוד לבעלי דירות פרטיים, חברות המחזיקות ביותר מ-5 דירות יאלצו להתיישר על פי מחירון גובה השכירות שפרסמה הממשלה. כמו כן קובע החוק כי בדומה להשכרה לטווח ארוך, חל איסור על סוכני נדל"ן לגבות עמלת תיווך מהשוכרים (אלא מהמשכירים בלבד).


עם זאת, עדיין נותרה פרצה קטנה בחוק, שכן ממשלת קטלוניה החריגה את החוקים על דירות המושכרות לטווחים בינוניים למטרות חופשה. על כן הצהרת המשכיר בעניין השימוש או הפלטפורמה בה מפורסמת הדירה מהווה נתון מהותי בקביעת החוקים החלים על ההשכרה.

חוקי שכירות טווח בינוני בברצלונה
חוקי שכירות טווח בינוני בברצלונה

בהזדמנות זו נפרט עוד מעט אודות הרגולציות החלות על שכירות ארוכת טווח

לפני כשנה פרסמנו מאמר אודות סוגי חוזי השכירות בספרד. חוזים להשכרה לטווח ארוך (מעל 11 חודש כאמור) תקפים למשך 5 שנים (7 שנים עבור חברות) ומספקים יציבות לבעלי הדירות. עם זאת, היציבות היא חד צדדית עבור השוכרים, שכן הם יכולים לבקש לסיים את חוזה השכירות לאחר 6 חודשים. בגלל הכח הרגולטורי והמשפטי שיש לשוכרי ארוכי טווח בעלי דירות רבים מעדיפים לעשות ביטוח שכירות (בעלות של כ-4% לשנה מהשכירות) כפי שפורסם במאמר שפרסמנו אודות ביטוח השכרה- המפחית את הסיכון לאי תשלום.


אנחנו כאמור נמשיך ונעדכן לגבי ההתפתחויות בחוק ושינויים עתידיים.


コメント


bottom of page