top of page
Computer with Graph

בעקבות חוק השכירות: פריחתן של דירות להשכרה לטווח בינוני בספרד

בחודש מאי 2023 פרסמנו מאמר אודות חוקי השכירות בספרד שנכנסו לתוקף באותו חודש.

חוק השכירות הספרדי נועד למתן את עליות השכירות ולאפשר שכירות ברת השגה לתושבי ספרד תוך מיקוד באזורי הביקוש. במסגרת המאמר הצגנו גם את הטיעונים של המתנגדים לחוק שטענו שהחוק יגרום בדיוק לתוצאה ההפוכה. עכשיו, יותר מחצי שנה אחרי נבחן את כשלון החוק והשינויים הצפויים בו.

בקצרה, עיקרי חוק השכירות כללו הגבלת גובה השכירות (באזורי הביקוש) במטרה להקל על שוכרי הדירות. הטלת מסים חדשים על בעלי דירות (בעלי נכסים מרובים) שנועדו לשמש את הממשלה למימון תוכניות דיור ציבורי. במקביל חיזק החוק את מעמדם של השוכרים אל מול בעלי הדירות וכן הוקמה קרן ציבורית שנועדה לסייע במימון דיור ציבורי.


לא עבר הרבה זמן עד שהתבררה ההשפעה של חוקי השכירות על בעלי הדירות לאחר שאלו ראו בו פגיעה קשה בזכויותיהם וברווחיהם. בעלי דירות רבים החליטו שלא להשכיר את דירותיהם לטווח ארוך ולעבור לחוזי שכירות לטווח בינוני (יותר מ-32 יום ופחות מ 11 חודש), מהסיבה הפשוטה שחוק השכירות אינו חל על חוזים אלו. לחצו לקריאת הכתבה אודות סוגי חוזי השכירות לדירות בספרד.

חשוב לדעת כי חוקי השכירות לא צצו ביום בהיר אחד, אלא נרקמו לאחר תהליך ארוך שהחל אי שם בשנת 2020 עם פרסום חוקי השכירות בברצלונה שבוטלו ברמה המקומית אך חוקקו מאוחר יותר. כאמור ברמה הלאומית יש להניח כי השפעות החוק, החלו להתפתח עם החוק התקדימי בברצלונה כבר באותה שנה.


השלכות הבריחה ההמונית משוק השכירות לטווח ארוך מאז שנת 2020

  • צמצום משמעותי בהיצע הדירות להשכרה.

  • קשיים רבים עבור משפחות צעירות וזוגות צעירים למצוא דירה להשכרה במחיר סביר.

  • התגברות תופעת "הדירות רפאים" – דירות שעומדות ריקות ואינן מאוכלסות.

לאור השינויים שחלו בשוק והמגמה להחרפה במצב שוכרי הדירות, פורסם לאחרונה כי הממשלה הקימה קבוצת עבודה שמטרתה ללמוד את שוק השכירות לטווח בינוני ולגבש תקנות חדשות. עפ"י הפרסומים המטרה היא למצוא את האיזון בין ההגנה על השוכרים ליצירת תנאים אטרקטיביים עבור משקיעים, תוך ניסיון להחזיר את שוק הדיור להשכרה למסלול יציב.


חוק הדיור להשכרה תחת תקנות חדשות
חוק הדיור להשכרה תחת תקנות חדשות

בחודשים הקרובים אנחנו צופים כי יפורסמו תקנות חדשות ואנחנו נדאג לעדכן אתכם.bottom of page