top of page
Computer with Graph

איך יסתדרו משקיעים ישראלים עם עלייה בהחזר המשכנתא של מ-250 אירו בחודש?

אלפי ישראלים נטלו בשנים האחרונות משכנתאות בספרד לצורך רכישת נכסי נדל"ן להשקעה. העליות המתמשכות במדד ה-Euribor גוררות עלייה בהחזרי המשכנתא.


ריבית היוריבור (Euribor) האירופאית הינה המדד המקביל לריבית הפריים בישראל. כמו בישראל גם בספרד משמשת ריבית היוריבור לצורך הצמדת תשלומי המשכנתא. היוריבור הוא למעשה שיעור הריבית שבו הבנקים באירופה משתמשים כאשר הם לווים כספים אחד מהשני. וכאשר ריבית הבסיס עולה, כך גם היוריבור, ואיתו הריבית על המשכנתאות באירופה. ריבית זו הינה ריבית הנקבעת על ידי הבנק האירופי המרכזי. כפי שבוודאי שמתם לב האינפלציה מרימה ראש בכל רחבי העולם וע"מ להלחם ולבלום את התופעה מעלים הבנקים המרכזים בכל העולם את הריביות. אינפלציה היא בעצם תהליך ממושך של עלייה ברמות המחירים הנמדד באמצעות מדד הנקרא "מדד המחירים לצרכן" (CPI = Consumer Price Index). מצב של אינפלציה מוביל לירידה בערך הכסף המכונה גם "שחיקת המטבע". מסיבות שלא נפרט בכתבה זו, הפתרון היעיל ביותר של בנק מרכזי להלחם באינפלציה הוא להעלות ריבית.


היוריבור במגמת עלייה וההשפעה על נוטלי המשכנתאות חזקה

מדד היוריבור עמד ב-9 לחודש ספטמבר 2022 על 2.974%!! - זהו השיעור הגבוה ביותר מאז שנת 2008, ואחרי תקופה של כ-8 שנים עם מדד יוריבור שלילי (ממרץ 2016 ועד אפריל 2022). העלייה האגרסיבית במדד היוריבור מתורגמת באופן ישיר לעליית חדה בהחזרי המשכנתאות; כמובן, תלוי במסלול המשכנתא, אורך חיי ההלוואה וסוג ההחזר (בלון, שפיצר וכו). ככל שהמשכנתא נוטה למסלול של ריביתמשתנה, כך גם ההשפעה הינה משמעותית יותר. בניגוד לבנק ישראל, אשר הגביל בשנים האחרונות את אחוז המשכנתא שיכול מלווה ליטול במסלול צמוד פריים, הבנק הספרדי לא יצר הגבלה מהסוג הזה. כתוצאה מכך משקיעים ישראלים רבים בחרנו בהצמדת המשכנתא למדד היוריבור, מה שמוגדר בתקופה של ריביות נמוכות כ"מסלול הפיתוי" על שם הריבית המפתה הניתן לקבל מבמסלול זה.

משכנתאות בספרד - מדד היוריבור
משכנתאות בספרד - מדד היוריבור

כיצד תשפיע עליית הריבית על תשלומי המשכנתא שלנו בתכלס?

אם נסתכל לדוגמה על הלוואת משכנתא בסך 100,000 אירו, מרכיב הריבית בהחזר החודשי צפויה לגדול ב-250 אירו בהשוואה לחודש אפריל 2022. מדד היוריבור עלה כאמור.

השוק צופה כי הבנק האירופי המרכזי (ECB) ימשיך להעלות את הריבית בניסיון לשלוט על האינפלציה. אולם, לצד עליית היוריבור, והתגברות האינפלציה, באופן מפתיע הביקוש לנכסים בספרד ממשיך לעלות. חודש יוני 2022 היה הטוב ביותר ב-12 השנים האחרונות. בתקופה זו ניתנו 42,770 הלוואות, כ-11.7% יותר מחודש יוני 2021.


מתי זה ייגמר? נתונים מעודדים מכיוון מדד המחירים לצרכן.

בחודש יולי 2022 פרסמת הלשכה המרכזית לסטסטיטיקה הספרדית (NIE) נתון האינפלציה הגבוה ביותר בספרד מזה 38 שנה, שהגיע לכדי 10.8%. אולם, באופן די מפתיע,מאותו רגע התחילה מגמת ירידה באינפלציה שנמשכה כ-4 חודשים. נכון לפרסום המדד ב-28/10/22 עמדה האינפלציה בספרד על 7.3%, המשקפת ירידה חדה של יותר מ-32%. ככל ותימשך הירידה במדד המחירים לצרכן כך הסיכוי שהבנק המרכזי יוריד את הריבית ויקל על נוטלי המשכנתאות גבוהה יותר.

משכנתאות בספרד - רמת האינפלציה בספרד
משכנתאות בספרד - גרף נתוני האינפלציה בספרד

רוצים לקרא עוד על משכנתאות בספרד. לחצו כאן וצפו בקטגורית משכנתאות בספרד

Comments


bottom of page