top of page
Computer with Graph

הנה זה מתחיל, ההזדמנות של משקיעי הנדל"ן בספרד רגע לפני הורדת הריבית.

למרות שהבנק המרכזי באירופה (ECS) השאיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 4%, תוך פחות מחודש וחצי צנחה ריבית היוריבור (ריבית הפריים האירופאית) ב-13%. מרמה של 4.05% בסוף נובמבר 2023 לרמה של 3.53% בתחילת ינואר 2024. כל זאת על רקע ירידת האינפלציה הממוצעת באירופה לרמה של 2.4% (בספרד 3.35) והצפי כי במהלך שנת 2024 יחל ה-ECB להפחית את הריבית בקצב מתון. המצב הזה מייצר הזדמנויות למשקיעי הנדל"ן בספרד לרכוש עסקאות מניבות בתשואות גבוהות ולקבע אותן לטווח ארוך.


ריבית היוריבור - 12 חודשים- ירידה של יותר מ-13%

השקעות נדלן בספרד
השקעות נדלן מניב בספרד - ירידת יוריבור

לנצל את הריבית הגבוהה: כיצד לקבע את תנאי השוק לפני ירידת הריבית הצפוייה

עליות הריבית האגרסיביות באירופה שהחלו במהלך שנת 2022 הובילו לירידות מחיר בשוק הנכסים המניבים. הסיבה לכך היא שריבית גבוהה מייצרת מוצרי השקעה חסרי סיכון בריביות גבוהות יותר, דבר המחייב את מוכרי הנכסים להגדיל את תשואת המכירה (Cape Rate) באמצעות הורדת המחיר, כל זאת בהנחה שהשכירות נותרת ללא שינוי. ירידת הריבית הצפוייה מייצרת הזדמנות למשקיעים בתחום הנדל"ן לרכוש כיום נכסים ולמכור אותם בתוך כמה שנים. הנחת היסוד קובעת שהורדת הריבית תוביל לירידה ב- CAP וכתוצאה מכך לעלייה בשווי הנכס. כלומר לרכוש היום בזול ולמכור תוך כמה שנים במחיר יקר יותר.


לקנות היום ולהנות מהירידה בעלויות המימון

בנוסף לאפשרות לרכוש כיום ולהנות ממחירי רכישה נמוכים, גם ריביות המימון, שלרוב צמודות ליוריבור, צפויות לרדת. כתוצאה מכך יזמים יפחיתו את עלויות המימון ויוכלו להנות מתהליך של עלייה ברווחיות למשך תקופת ההשקעה. אולם משקיעים חייבים לזכור כי עולם הכלכלה לא תמיד פועל לפי התחזיות ושינוי מגמת בכלכלה העולמית עשויים לייצר תהליכים שונים ואף הפוכים מאלו הרשומים במאמר זה.


Commenti


bottom of page