top of page
Computer with Graph

משקיעים בספרד בעלי משכנתא בריבית משתנה ? שימו לב!


עפ"י תחזית הבנק המרכזי בספרד, משפחה ספרדית ממוצעת מוציאה כיום כ-33% מהכנסתה החודשית על תשלום המשכנתא. החשש הוא כי בקרוב זה יעלה ל 36%. ואם מדד ה-Euribor (המקביל של ריבית הפריים הישראלית) יעלה ל 1.5%, כפי שאומרות התחזיות, זה אף עשוי להגיע ל 39%.


עליות הריבית הצפויות יגרמו לתשלומי המשכנתא בספרד להוות כ-35-40% מההכנסה החודשית של משפחה ספרדית. אם עד היום כל חודשי העבודה בין ינואר למאי נועדו לצורך מימון המשכנתא, בקרוב תושבי ספרד יאלצו לעבוד כ 12 ימים נוספים, כלומר עד אמצע מאי.

החישובים מבוססים על כך שמדד ה Euribor יעלה ל-1.5% בשלוש השנים הקרובות, זאת בהשוואה לריבית שלילית ממוצעת בגובה 0.5% בשנה האחרונה.


תחזית מדד ה Euribor

השינויים שהתרחשו בחודש אפריל מרמזים כי ריבית ה-Euribor תסיים את השנה על 1.06% ואף עשוייה להגיע ל-2% עוד לפני 2024. אם תרחיש זה יתממש, המשכנתאות צפויות לאכול כ-39.2% מההכנסה החודשית של משקי הבית בספרד.


האם המשק עלול לחזור לרמות של 2012?

החשש במשק הוא החזרה למצב השוק שלא נראה כמוהו מאז שנת 2012, אז עמדו הוצאות המשכנתא על 54%. אמנם אין תחזיות שהשוק יגיע למצב הזה, אך בהחלט ישנו חשש לפגיעה כלכלית חמורה במשפחות. מומחים מאמינים כי המגמות הללו עלולות לצנן את הביקוש לרכישת בתים, מכיוון שבפועל עלייה בריביות המשכנתא מהווה עלייה בעלויות העסקה.


מי לקח משכנתא בריבית קבועה?

בעבר הלא רחוק נטו משקיעים רבים לממן את השקעותיהם באמצעות הלוואה בריבית משתנה, שכן הריבית במסלול זה הייתה נמוכה במיוחד. אולם, העלייה בריבית תהיה בעלת השפעה מוגבלת על אלו שלקחו משכנתא לאחרונה, זאת מכיוון שרבים בחרו בשיעור ריבית קבוע. למעלה מ 60% מהמשכנתאות בשנה האחרונה היו בריבית קבועה, זאת בהשוואה לפחות מ-3% בשנים 2003-2007.ריביות המשכנתא בספרד במגמת עלייה
ריביות המשכנתא בספרד במגמת עלייה

הבנק המרכזי מזהיר , לחץ על משקי הבית הקטנים

הבנק המרכזי של ספרד מזהיר כי עליית הריבית יכולה לתרום לפגיעה ביכולות החזר החובות, בעיקר אם תהיה עליה משמעותית. אם תהיה עליה מתונה, לא תהיה לכך השפעה חזקה

החשש הינו שהלחץ הכלכלי יתבטא בעיקר בקרב משפחות בעלות הכנסה נמוכה נטולת משכנתא והלוואות נוספות הצמודות ל Euribor . השינויים הללו יגרמו ללחץ כבד על משקי הבית המתמודדים כבר עכשיו עם עליות אינפלציה. הנחמה היחידה בכל הסיפור היא שמשקי הבית נכנסים למשבר הזה במצב כלכלי יותר טוב. על פי נתוני הבנק בספרד, מסוף 2019 ועד סוף 2021, העושר הנקי של משקי הבית עלה והפחית את היחס בין חובות לנכסים.


פגיעה ביכולת התשלום של המשכנתאות

ריבית ה-Euribor, המהווה את האינדיקציה העיקרית למחירי המשכנתאות, נסחרת כרגע בקרוב ל-0.34% במסחר היומי . זוהי אינדיקציה שהוא יעבור ה 0.25% בחודש מאי, זאת לאחר שבאפריל הוא חזר לערכים חיוביים (0.013%), לראשונה מאז שנת 2016.

אם ה-Euribor יעלה ל 1.5%, לקוחות בעלי ריבית משתנה ישלמו 412.68 אירו יותר בכל שנה (מחושב על פי משכנתה ממוצעת של 150,000 אירו ל-25 שנים). וכמובן הסכום יגדל עבור משכנתאות גבוהות יותר.


שינויים בתמהיל המשכנתאות

תמהיל המשכנתאות עבר שינויים גדולים מאז המשבר האחרון של 2008, והיום הוא עמיד יותר לזעזועים. 24.9% מהמשכנתאות היום הן עם ריבית קבועה, זאת בהשוואה ל 3% בתקופת הבועה (2006-2007) או 9.4% בשנת 2017. בסוף השנה שעברה הוענקו משכנתאות בסכום של 455,427 מיליון אירו במסגרת 5.5 מיליון הלוואות, על פי תקופת החזר ממוצעת של 10.6 שנים. לצורך השוואה בשנת 2017 תקופת המשכנתה הממוצעת עמדה על 17.8 שנים. המשכנתאות ניתנו בסכום מעל השווי השמאי של הנכס או בהלוואות על פי שווי של 58.2%.


Comments


bottom of page