top of page
Computer with Graph

נדל"ן בספרד כהגנה נגד אינפלציה

עפ"י נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בספרד INE, האינפלציה בספרד הגיעה (נכון לפרסום האחרון ב-30/12/2021) לכדי 6.7%. במקביל, הריבית על המשכנתאות בספרד נותרה נמוכה ועומדת על פחות מ-2%. שילוב של שני המדדים הללו, יחד תפיסת הנדל"ן כאפיק הגנה בפני אינפציה, מחזק את הביקושים בשוק הנדל"ן הספרדי.


גרף השינוי באינפלציה בספרד ב-5 השנים האחרונות:

גרף אינפלציה בספרד 2016-2021
גרף האינפלציה בספרד 2016-2021

האינפלציה בספרד ביחס לשאר מדינות אירופה:

בחודש נובמבר 2020 האינפלציה בספרד הגיעה ל-5.5%, קצת מעל הממוצע האירופאי שעמד על 4.9%, לצורך השוואה האינפלציה בבריטניה עמדה על 5.1% ובגרמניה 6%.

העלייה בשיעור האינפלציה מיוחסת בעיקר לעליה במחירי האנרגיה, כאשר בשנה האחרונה המחירים עלו בכ 27%. כלכלנים ובנקים מרכזיים טוענים כי מדובר בתופעה זמנית אך לאור שינויים במדיניות האנרגיה בעקבות החשש משינויי האקלים, קשה לחזות את מחירי האנרגיה בשנים הקרובות.


מחירי האנרגיה הם סוגיה עולמית ולא רק בעיה של ספרד, אולם גם בספרד יש האומרים כי ישנם כוחות המעודדים את האינפלציה. אלו הן הטענות שמעלה הימין הספרדי נגד ממשלת השמאל אשר לטענתם מנסות להגן על משכורות העובדים כנגד האינפלציה, אך בפועל מביאות לעלייה בעלות העבודה. לכן ישנם הרבה המעריכים כי האינפלציה בספרד הולכת לכיוון דו ספרתי בשנת 2022.


נכון לעכשיו שיעורי הריבית הם הנמוכים ביותר, דבר המאפשר לקבל משכנתאות בריבית קבועה של כ-1.4% לתושבים מקומיים לרכישת דירה למגורים. השילוב של האינפלציה הגואה והריביות הנמוכות מביא משקיעים רבים לנקוט באסטרטגיה של רכישת נכסים לצורך התגוננות מהאינפלציה.Comments


bottom of page