top of page
Computer with Graph

הריצה ממשיכה - ענף הנדל"ן הלוגיסטי בספרד לא עוצר על אף העלייה בריבית

כמו ביתר העולם, שגשוג ענף הלוגיסטיקה בספרד מושפע בראש ובראשונה מנתוני הייצור והצריכה של השוק. עפ"י דוח המסכם את T1 לשנת 2023, שפרסם בנק ההשקעות BNP Paribas, העוסק בשוק הנדל"ן הלוגיסטי של קטלוניה, ספרד, קיים צפי לגידול במתמ"ג הספרדי של 1.3% במהלך שנת 2023 ושל 1.8% במהלך שנת 2024. נתון זה ממקם את ספרד מעל הממוצע האירופי והמדינות הגובלות לה ונותן עוד דחיפה לשוק הנדל"ן הלוגיסטי בספרד.


עפ"י הדוח, שנת 2023 נפתחה עם שוק לוגיסטיקה דינאמי ומהיר בקטלוניה. חברות המשיכו לגייס עובדים ושעור המשרות הפנויות המשיך לרדת. במהלך הטרימסטר הראשון הושכרו

כ-240,000 מ"ר, נתון המייצג גידול של כ-16.7% בהשוואה לרבעון הקודם (רבעון 4 לשנת 2022) וכן עלייה של 5.3% לעומת הרבעון המקביל בשנה שעברה.


השטח הממוצע שהושכר עמד על כ-8,500 מ"ר, בעוד דמי השכירות שנחתמו עמדו על הטווח הרחב של בין 3.5 אירו למ"ר לבין 6.75 אירו למ"ר לחודש. המעגל הלוגיסטי השלישי ספג

27% מהביקושים עבור שטחים ממוצעים בגדול כ-16,200 מ"ר, בעוד שהשכירות הממוצעת עמדה על 3.81 אירו למ"ר. בתקופה הנדל"ן עלו ההכנסות של חברות הלוגיסטיקה ב-2.4% בממוצע בהשוואה לרבעון הראשון לשנת 2022.


השכירות בנכסי הלוגיסטיקה ממשיכה במגמת העלייה כאשר במעגל הראשון עלתה השכירות ב-6% לכדי 8 אירו למ"ר\לחודש. למרות אי הוודאות המקרו-כלכלית הקיימת, המגזר של

ענף הלוגיסטיקה מציג חוסן גבוה בזכות הביקושים החיוביים. השכירות הממוצעת עלתה

עד לרמות של 5.53 אירו למ"ר לחודש, המשקף המשך עלייה של 2.4% בהשוואה לרבעון הראשון של 2022.


השקעה בשוק הנדלן הלוגיסטי בספרד - נדלן ספרד
השקעה בשוק הנדלן הלוגיסטי בספרד - נדלן ספרד

Source: BNP MERCADO LOGÍSTICO DE CATALUÑA T1 2023


מבחינת מספר עסקאות, במהלך הרבעון הראשון לשנת 2023 נחתמו 23 חוזי שכירות חדשים. נתון המהווה עלייה של 33% במספר החוזים, שכן בתקופה המקבילה בשנה שעברה נחתמו 15 חוזים בלבד. העסקאות הבולטות ביותר לתחילת השנה היו מחסן לוגיסטי בגודל של כ-42,000 מ"ר שהושכרו בעיר Cerdanyola del Valles הסמוכה לברצלונה. כמו כן, השכרה של 27,000 מ"ר ששכר מפעיל לוגיסטי ב-Fogars de la Selva הממקודמת בסמוך לכביש AP7 בג'ירונה.
Comments


bottom of page