top of page
Computer with Graph

משכנתא בספרד, משכנתאות למשקיעי נדלן בספרד

משכנתא לתושבי חוץ בספרד


משכנתאות בספרד לתושבי חוץ תפסו תאוצה בשנתיים האחרונות, ולדעת רבים, היו הטריגר המרכזי לשינוי החד במגמת עליית המחירים. הפעם, בניגוד לתקופת פרה-משבר הסאבפריים, הספרדים והבנק המרכזי הרבה יותר מתון ומפוקח מבעבר. המשכנתאות ניתנות עם ערבות אישית לתושבים מקומיים ולתושבים זרים כאחד. אחוזי המימון מתונים יותר מבעבר, משקיעי נדל"ן, תושבי חוץ, מאירופה ואמריקה, שאינם אז

קופה רושמת
משכנתא בספרד

רחי ספרד, מקבלים מימון של כ- 60% מערך הנכס ולעתים אף יותר בעוד משקיעים מישראל יקבלו בדר"כ מימון של 50%. כל אלו הנחיות של הבנק המרכזי בספרד ולכן אחידות לכל הבנקים.
Comments


bottom of page