top of page
Computer with Graph

משכנתאות בספרד - 900,000 החזרי משכנתא הוקפאו זמנית עקב ה-COVID 19

משבר הקורונה בספרד, הותיר מליונים ללא יכולת לעמוד בתשלומי המשכנתא שאליהם התחייבו טרום המשבר. פיטורים וסגירת מקומות עבודה, יצרו מצב חדש של ריבוי מובטלים וקושי עמידה בהתחייבויות.

הבנקים, מלווי המשכנתאות, הבינו כי אין מנוס, ומכיוון שכסף הם לא יראו בקרוב, החליטו על צעד שיעזור לשני הצדדים להתמודד עם הבעיה שנוצרה.


הבנקים הספרדיים מאשרים דחייה של תשלומי המשכנמתא
בספרד - הקפאת החזרי המשכנתא לתקופת הקורונה

בסוף חודש אוגוסט, בוצעו 893,344 הקפאות של החזרי משכנתאות, מתוך יותר ממיליון פניות. מתברר כי אחוז גבוה מכלל דחיית המשכנתאות לא נבע מלווים אשר הגישו טפסים ועמדו בתנאים שהגדירה הממשלה לדחיית משכנתאות ולא כללה בהטבה תושבי חוץ וישראלים. רוב דחיות התשלומים נבעו דווקא מרצון טוב של הבנקים לאפשר דחיית תשלומים כמעט לכל דורש.


ההסכמים מרצון, מיועדים לרוב לאותם לווים הזקוקים למרווח נשימה ולדחיית תשלומיהם עקב קשיים כלכליים שנגרמו על ידי משבר הקורונה, בעוד שלהקפאות החובה זכאים רק הקבוצות החלשות בחברה והתנאים לקבלתן מחמירים יותר.


קצת מספרים

666,700 הסכמים מרצון נעשו מתוך סך של 731,600 בקשות (91% אישור), ואילו 226,644 הסכמי חובה הושגו מתוך 269,000 בקשות (84% אישורים).בסך הכל, יותר מ-45 מיליארד אירו בהלוואות משכנתא ספרדיות נמצאים כעת בהקפאת פירעון. לא קשה לדמיין מה זה אומר - פחות הכנסות לבנקים, ועמלות גבוהות יותר עבור השירותים.


מי לא זכאי להקפאת משכנתא מסוג חובה?

בעלי בית שני וגולים לא יהיו זכאים להקפאת חובה, אך חלקם הגיעו להסכמים מרצון עם המלווים שלהם. כמו כן, ישנם לווים שמתלוננים על קשיי שפה בניסיון לנהל משא ומתן עם מלווים שאינם משתפים פעולה, בעוד שאחרים אומרים שזה היה קל. משא ומתן על הסכמים מרצון מתנהלים ברמת סניף הבנק המטפל.


האם הכינוי הבא של המשבר הכלכלי יהיה "המשבר הבנקאי"?

המשבר הכלכלי שנוצר מהמגיפה ללא ספק יוסיף לחץ על הבנקים. איחוד במגזר יכול להיות אחת הדרכים להפחית את הסיכונים לכך שמשבר הבריאות הופך למשבר כלכלי, ועתיד אולי להפוך למשבר בנקאי. זה עוזר להסביר את המיזוג האפשרי של CaixBank וBankia (שני בנקים מובילים בספרד) לאחת מקבוצות הבנקאות בספרד, בהמתנה לעסקאות גדולות יותר ברמה האירופית. נראה כי אנו צפויים לשמוע הרבה יותר על מקרי איחוד במגזר הבנקאות הספרדי והאירופי בחודשים הבאים.

Comentários


bottom of page