top of page
Computer with Graph

ספרד מדורגת במקום השני באירופה בשיעור הצמיחה בנדל"ן הלוגיסטי

שוק ההשקעות בנדל“ן הלוגיסטי באירופה הגיע בחצי השנה האחרונה ל-22,5000 מיליון אירו. ספרד מדורגת במקום השני מבחינת היקף ההשקעות בלוגיסטיקה, קצת אחרי אירלנד.


אירלנד, אשר נמצאת במקום הראשון, רשמה גידול של 1008% בהשקעות נדל"ן לוגיסטי ב-5 השנים האחרונות, ספרד 212% ובמקום השלישי בריטניה עם 115%. עפ"י הנתונים, 20% מההון המושקע בכלל נכסי הלוגיסטיקה באירופה מושקע בספרד. כאשר השקעות הנדל“ן הלוגיסטי מהוות כ-39% מכלל השקעות הנדל“ן בספרד.

השקעות נדל"ן לוגיסטי בספרד - לוגיסטיקה
השקעות נדל"ן לוגיסטי בספרד - לוגיסטיקה

בברצלונה כמעט בלתי אפשרי למצוא היצע פנוי של נדל"ן לוגיסטי

כמות השטחים הלוגיסטיים באירופה נאמדת בכ-18.7 מיליון מ“ר. כאשר המדינות בהן נרשם הגידול החד ביותר בהיקף השטחים הינן גרמניה, פולין והולנד. עפ"י נתונים אשר פורסמו באתר הכלכלי הספרדי El Economista , ברצלונה, אוסלו והלסינקי הן המקומות בעלי ההיצע הפנוי הקטן ביותר באירופה לנדל"ן לוגיסטי. כאשר שיעור השטחים הפנויים בכלל מדינות אירופה עומד על 4.6% בלבד. הסיבה לכך היא העלייה בביקוש והמחסור בשטחי לוגיסטיקה. שיעור השטחים הלוגיסטיים הפנויים בברצלונה הוא כאמור הנמוך ביותר והוא עומד על 3.3%. אחרי אוסלו עם 3.8% והלסינקי עם 4.3%. באופן צפוי, המחסור בשטחים פנויים גרם לעליית מחירים של כ-2% ב-12 החודשים האחרונים והתחזית היא שמגמת העלייה תימשך.


נדל"ן ספרד - השקעות ביזמות בתחום הנדל"ן הלוגיסטי בספרד

בעקבות מיעוט ההיצע, עליות המחירים והירידות בתשואות, יזמים רבים פונים להשקעות יזמיות בתחום הלוגיסטיקה המסורתי והמייל-האחרון (Last-Mile) בספרד. כבר היום, לאור הגידול במסחר הבינ"ל, ההיצע הקיים לא מצליח לענות על הביקושים ההולכים וגדלים. במקביל שינויי שוק הובילו למצב שמרכזים לוגיסטיים רבים נמצאים במיקומים פחות אטרקטיביים למשלחים, אשר מעדיפים להעביר את סחורותיהם, ללקוח הקצה, דרך מיקומים סמוכים יותר לערים. הטכנולוגיה המשתפרת וקצב שרשרת האספקה, מאפשר לצמצם את זמן השהות של הסחורה במחסנים ובכך מרכזים לוגיסטיים קטנים, המצוידים בטכנולוגיות מתקדמות ונמצאים בסמוך לערים הגדולות נותנים מענה טוב יותר למשלחים בהשוואה למרכזים הלוגיסטיים הגדולים, המיושנים והמרוחקים. כל זאת מייצר אטרקטיביות גדולה ליזמים הבונים מרכזים לוגיסטיים חדשניים, קטנים, זריזים ובמיקומים בעלי ביקושים גבוהים מצד המשלחים ובסמוך לערים.


דגש על משבר האקלים - סטנדרט ESG גם במרכזים לוגיסטיים

נושא הקיימות ומשבר האקלים הנמצא יום יום בכותרות משפיע בין השאר גם על תחום ההובלה הלוגיסטית. תחום ההובלה הינו יצרן משמעותי של פחמן דו חמצני ועל כן שרשרת האספקה, ביניהם המרכזים הלוגיסטיים נדרשים באישורי קיימות ועמידה בדרישות לצמצום בפליטת גזי חממה. מפעלי לוגיסטיקה רבים, ובעיקר המתקדמים שביניהם, אימצו את סטנדרט ה-ESG.Comments


bottom of page