top of page
Computer with Graph

שנת 2022 נפתחת - מכירות הבתים בספרד מתקרבות לשיא של שנת 2007

בנובמבר 2007 מכירות הבתים בספרד הגיעו לשיא של 13,117. היה זה רגע אחד לפני שהחל בארצות הברית משבר הסאב פריים אשר גרר את העולם כולו והשפיע על שוק הנדל“ן. על פי הנתונים של נובמבר האחרון (2021) מכירות הבתים עמדו על 12,460 בתים, 26% אחוז מעל השנה שעברה ורק 4% מתחת לשיא של כל הזמנים.

גרף השינוי במספר עסקאות הנדל"ן בספרד 2009-2021
גרף השינוי במספר עסקאות הנדל"ן בספרד 2009-2021

השוק הספרדי כיום גדול יותר ממה שהיה לפני הקורונה:

מתחילת 2021 ועד נובמבר באותה שנה , מספר הבתים שנמכרו בספרד עמד על 602,786, עלייה של 41% בהשוואה לאותה התקופה בשנה הקודמת - בשנת 2020 התבצעו רק 428,686 עסקאות. אין זה מפתיע שאנו רואים עליה בהשוואה לשנה החולפת בספרד, שנת הסגרים ששיתקו את השוק והעלייה בביקושים בשנת 2021 הייתה חזקה, לכן נרצה להשוות את הנתונים לתקופה שלפני הקורונה. אם נסתכל על הנתונים משנת 2019, לפני המגפה, נוכל לראות שבאותה התקופה נמכרו 516,785 דירות. כלומר נרשמה עליה שנתית של 17%. אם נבחן את נתוני 2009 ונראה את השינויים החודשיים, נוכל לראות את העליות והירידות שאפיינו את השוק באותה התקופה, ואת הירידה הגדולה שהחלה באותה שנה. בשנת 2013 החלה ההתאוששות שהתמתנה מעט בשנת 2018 ובסוף נעצרה עם מגפת הקורונה. ולבסוף התאוששות השוק בשנת 2021.
Comments


bottom of page