top of page
Computer with Graph

עליות חזקות בביקוש הזרים והמקומיים לנכסי נדל“ן בספרד

שוק הנדל"ן הספרדי ממשיך במגמה החיובית, אשר החלה עם פתיחת שנת 2021, כעת ברור שגם המשקיעים הזרים חזרו למגרש. עפ"י הנתונים שפרסם הרשם הספרדי (Registradores.org), הרבעון השלישי לשנת 2021 הציג עליה חזקה בביקוש וברכישות נכסי נדל“ן בספרד על ידי זרים. עוד פורסם כי המשקיעים הגרמנים עומדים בראש טבלת הביקוש והשפעות הברקזיט משאירות את הבריטים מאחור.


כפי שניתן לראות בגרף מטה, ברבעון השלישי לשנת 2021 נמכרו 16,600 בתים בספרד למשקיעים זרים. זוהי עליה של 42.5% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. אמנם השוק ציפה לעליות בעקבות הסרת מגבלות הקורונה ופתיחת השווקים, אך הנתון המעניין הוא שהביקוש אף גבוה ב-8% על הביקוש בשנת 2019 ו-3% אחוז בהשוואה לנתוני 2018. כלומר זוהי לא רק התאוששות השוק אלא עלייה משמעותית בהתעניינות של זרים בנכסי נדל“ן בספרד.

העלייה בביקושים של משקיעי הנדלן הזרים - 2021
העלייה בביקוש של משקיעי הנדלן הזרים בספרד - 2021

לצד הזרים, ישנה עלייה גם בהיקף העסקאות שבצעו ע"י הספרדים.

יחד עם העלייה בביקושי הזרים, גם הביקוש המקומי נמצא במגמת עלייה והוא עלה ב-52% בהשוואה לשנה שעברה ו-28% בהשוואה ל-2019. אם נסתכל בגרף מטה, על נתוני הרבעון השלישי לשנת 2021, נראה עליה של 51% בהשוואה לשנה שעברה ו-26% בהשוואה ל-2019. נתח ההשקעות הזרות בשוק הנדל“ן עמד בתחילת השנה על 9.7% מסך ההשקעות (נתוני הרבעון הראשון). נתון זה נחשב לנמוך ביותר מאז שנת 2013, אך במהלך השנה נתח ההשקעות הזרות גדל והגיע ל-10.8% (ברבעון השלישי).


במקביל לזרים, עלייה גם בביקושים המקומיים לנדלן בספרד
במקביל לזרים, עלייה גם בביקוש של המקומיים לנדל"ן בספרד

ביקושי הזרים לנדל“ן בספרד - חלוקה לפי מדינות

עד לשנת 2021 הובילו המשקיעים הבריטים את טבלת משקיעי הנדל"ן הזרים בספרד, אך על פי הנתונים שפורסמו לאחרונה, מפת הביקוש השתנתה. נתוני הרבעון השלישי לשנת 2021 שמים את הגרמנים בראש עם רכישה של 1,730 נכסים, ובכך הם עוקפים את הבריטים שהובילו בעבר והיום עומדים על 1,642 רכישות. במקום השלישי המשקיעים הצרפתים עם 1,298. אך גם בעבר הצרפתים, הגרמנים והבריטים היו בשלישייה הראשונה. פולין סוגרת את העשירייה הראשונה עם 370 רכישות של נכסי נדל"ן בספרד.

היקף השקעות נדל"ן של זרים בספרד
היקף השקעות נדל"ן של זרים בספרד -גרמניה כובשת את הפסגה

מאז שנת 2006, בה החל הרשם באיסוף הנתונים, הבריטים תמיד עמדו בראש רשימת רוכשי הנדל"ן בספרד. הסיבה לשינוי משויכת במידה רבה להשפעות הברקזיט, אולם ניכר כי הבריטים ממשיכים לרכוש נדל"ן בספרד והיקף ההשקעות שביצעו עלה ב-8% בהשוואה לשנה שעברה. הנתונים הללו מראים לנו כי השוק מתאושש מהשפעות מגפת הקורונה והעניין של המשקיעים הזרים בספרד רק הולך וגדל.

Comments


bottom of page