top of page
Computer with Graph

בעלי דירות בספרד? החוק שמחייב אותכם להפקיד את הדיפוזיט של השוכר בקופת המדינה

רוב בעלי הדירות המשכירים את דירותיהם בספרד לטווח ארוך או בינוני דורשים מהשוכרים להפקיד שכר דירה בגובה חודש או חודשיים על מנת לקבל ערבות למקרה שיתעוררו בעיות בשכר הדירה. על פי החוק, אסור לבעל הבית לשמור את הפקדון הזה בכיסו והוא מחוייב להפקידו אצל הגורם המוסמך מטעם המדינה עד לתום תקופת השכירות.


כאמור, על המשכיר חלה החובה להפקיד את הפיקדון בגוף המתאים. כאשר למעשה, לכל קהילה אוטונומית (יש 17 כאלו בספרד) יש גוף בשם שונה בו מפקידים בעלי הדירות את שכר הדירה. בקטלוניה, הגוף בו מתנהלת ההפקדה נקרא אינקסול (INCASÓL), בולנסיה, Dirección General de Tributos y Juego ובמדריד (IVIMA).


באילו מקרים בעל הבית יכול להחזיק את הפקדון ולא להשיבו לדייר?

כאמור, בכל פעם שנחתם חוזה שכירות לדירה ומשולם לבעל הבית פקדון עליו להפקידו. סכום זה מהווה את הערבות למשכיר, באותם מקרים בהם מתגלים נזקים שנגרמו על ידי השוכר בתקופה בה התגוררו בבית. חוק השכירות העירונית (LAU) קובע כי ניתן לבקש מקסימום שלושה חודשי הפקדה, אם כי בחוזים רבים מתבקש תשלום חודשי אחד בלבד.

מה קורה אם המשכיר לא מפקיד את פיקדון השכירות?

כפי שציינו, הפקדת הפיקדון היא חובה. לכן, אם הבעלים יעמוד בפני סנקציות מהמינהל. הפרות מסוג זה עלולות להוביל לקנסות של בין 600 ל-3,000 יורו, בהתאם לחומרה, שעליהם יצטרכו להוסיף היטלים וריבית על איחור ככל שיעברו הימים.Comments


bottom of page