top of page
Computer with Graph

השקעות נדל"ן בחו"ל - כלים לזיהוי הזדמנויות


בהשקעות נדל"ן בחו"ל עלינו לדעת לזהות את השווקים הנכונים בהם נרצה להשקיע.

באילו כלים משתמשים משקיעי נדל"ן מתוחכמים כדי לחזות עליית\ירידת מחירים בשוק נדל"ן? כיצד משפיעים מחירי השכירות ותשואה להשקעה (תשואה שמעוניינים לקבל משקיעים) על עליית מחירים? אסף לבנת, מומחה לזיהוי הזדמנויות השקעה בנדל"ן, מציג בכנס משקיעים Case-Study ושני כלים העוזרים למשקיעים מתוחכמים לנתח שוק. סרטון שאפשר ללמוד ממנו המון בנוגע לתקופת ההשקעה בשנים 2006-2016 ואיך ניתן לקחת את הידע לשווקים אחרים בעולם.

איך נזהה שוק נדל"ן שעולה? מה הקשר בין מחירי השכירויות לבין עליית המחירים של השוק? מתי כדאי להיכנס לשוק? ואיך עושים את זה נכון?

השקעות נדל"ן בחו"ל. זיהוי הזדמנויות ברגע הנכון:

החכמה הגדולה איננה חכמה בדיעבד. החכמה האמיתית היא לזהות עליית מחירים בשוק דרך ניתוח ולמידת השוק. משקיעים מוטי סיכון גורפים את הרווחים הגדולים בתחילת היפוך המגמה של שוק נדל"ן וסוללים את כניסת הגל הראשון של משקיעי נדל"ן מנוסים ,אשר בעקבותיהם נכנסים המשקיעים הסולידים לשוק.

כתוצאה מכך עקומת הביקוש עולה ,עובדה המייצרת עליית מחירים והצפת ערך למשקיעים .

bottom of page