top of page
Computer with Graph

התאוששת שוק הנדל"ן בברצלונה וספרד מתחילה עכשיו!


כיוון חיובי לנדלן בברצלונה, כך ע"פ גורמי ממשלה רשמיים בכנס שאורגן החודש ע"י הקרן למחקר שוק הנדל"ן בספרד.

אופטימיות זו מתבססת על מספר נתונים מרכזיים:

​* ע"פ איגוד רשם הנכסים,ברבעון הראשון של שנת 2015 המחירים עלו ב-2.65% בממוצע.

*עלייה במספר עסקאות הנדל"ן- בהשוואה לאותה תקופה בשנת 2014 ישנו גידול של 9.05% במספר עסקאות הנדל"ן שבוצעו (סה"כ 90,534). העלייה המשמעותית במכירות נכסים הגיעה בעיקר משוק דירות יד שנייה- 64,864 מכירות.

*משקיעים זרים- משקיעים שאינם תושבי ספרד היו מעורבים ב-11,045 עסקאות נדל"ן ברבעון בראשון של 2015. מדובר בגידול של 10% בהשוואה לאותה תקופה מלפני שנה. הבריטים הם הרוכשים העיקריים (18%), לאחר מכן צרפתים (10%) ובמקום השלישי גרמנים (8%). בנוסף, קרנות זרות משקיעות סכומי עתק בספרד ותורמים להתייצבות שוק הנדל"ן. על מנת לזרז את ההתאוששות חוקק חוק קרנות הריט המקומי (SOCIMI) המטיב עם משקיעים "כבדים". בשנת 2013 הושקעו 4.9 מיליארד יורו בנדל"ן הספרדי. בשנת 2014 ההשקעות הגיעו למ-17.8 מיליארד יורו והסימנים מרמזים שהשנה סכום זה יגדל באופן משמעותי.

- הבנקים מאפשרים לקיחת משכנתאות, גם למשקיעים זרים, והשוק במגמת צמיחה יפה מאוד. ע"פ הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה במרץ האחרון אושרו 19,806 משכנתאות לנכסי מגורים. עלייה של 19.7 ביחס לאותו חודש אשתקד. כמו כן, סכום המשכנתאות גדל באופן משמעותי ועלה ב-20.1% כאשר הסכום הממוצע למשכנתא עומד על 101,989 יורו. סה"כ ברבעון הראשון של שנת 2015 נרשמו 62,017 משכנתאות, 22.9% יותר משלושת החודשים הראשונים של 2014.

*שוק שכירויות- נכון להיום, רק 15% מתושבי ספרד חיים בשכירות. הפוטנציאל להתחזקות שוק השכירויות בעיקר בברצלונה ומדריד, הוא עצום שכן במדינות אחרות באירופה מדובר על אזור ה-50%. בנוסף, רפורמה בחוק שכירויות לטווח ארוך מטיבה עם השוכרים ודוחפת שוק זה. ב-18 החודשים האחרונים שוק השכירויות צמח ב-2.

*נתוני מאקרו- ברבעון הראשון של 2015 צמחה כלכלת ספרד (תמ"ג) ב- 0.9% (מהגבוהות באירופה- צרפת 0.6%, איטליה 0.3%) כאשר הצפי הוא לצמיחה שנתית של 2.8% ( למעט שבדיה מדובר בצמיחה הגבוהה בכל מדינות אירופה המרכזיות) וצמיחה זהה גם בשנת 2016.

* אבטלה- ישנה ירידה משמעותית באבטלה, בעיקר במשרות זמניות וכיום אחוז המובטלים עומד על 23.8%. מדובר בירידה החדה ביותר במספר המובטלים מזה כשני עשורים. בין חודש מרץ לחודש אפריל מספר המובטלים ירד ב-118,923, ע"פ משרד העבודה, זוהי הירידה החודשית הגדולה ביותר משנת 1996. בנוסף, משנת אפריל 2014 אחוז המובטלים ירד ב- 7.5% (351,285), הירידה החזקה ביותר ב-19 השנים האחרונות. הממשלה צופה כי אחוז האבטלה במדינה ימשיך לרדת ויגיע ל-22.1% עוד בשנת 2015. תיירות- 65 מיליון תיירים פקדו את ספרד בשנה החולפת, שיא של 14 שנה וצמיחה של 7%. מגזר התיירות הוא חלק משמעותי בכלכלת ספרד ואחראי על 10.9% מהתמ"ג של המדינה.

הנתונים בהחלט חיוביים ומסמנים תחילתה של התייצבות ועדיין, לספרד יש עוד ברבה במה להשתפר. נראה כי אם היא תמשיך בכיוון החיובי נראה עלייה משמעותית במחירי הנדל"ן בשנים הקרובות. מובן שההתעניינות בהשקעות נדלן בברצלונה מאד גדלה מאחר ומדובר המתוירת ביותר בספרד בעלת נמל חזק מעבר לשאר מכמני התרבות שיש לה להציע.

bottom of page