top of page
Computer with Graph

עוד מכה למשכירי הדירות בספרד

בעקבות הקורונה, ממשלת ספרד האריכה את האיסור על פינוי דיירים אשר נפגעו בעקבות משבר הקורונה ומתעכבים בתשלומים, עד לחודש מאי 2021.


הצו הממשלתי, אשר פורסם בספרד ב-30 בדצמבר, אוסר על פינוי דיירים אשר שאינם עומדים בתשלומי השכירות, החל מחודש מרץ 2020 ויישאר בתוקפו עד לחודש מאי 2021 (לכל המוקדם). מטרת החוק הסוציאליסטי השנוי במחלוקת העומד לטובת השוכרים בלבד, עליו כתבנו כבר בחודש מאי 2020, נועד לתמוך בשוכרים אשר נפגעו בעקבות משבר הקורונה ולסייע להם להימנע ממצב שיושלכו לרחוב.


למרוששים בלבד בספרד. דחיית תשלומי שכירות בתקופת הקורונה
ספרד דחיית תשלומי שכירות בתקופת הקורונה

הממשלה הספרדית אשר מורכבת ממפלגות השמאל הסוציאליסטי והשמאל הקיצוני ("פודמוס") אישרה את הערכת החוק עד לסיום "מצב החרום שהוגדר בספרד ואשר תוקפו נכון לעכשיו הינו עד ה-9 במאי 2021. החוק מתייחס למשפחות חלשות אשר הוכיחו כי נפגעו בעקבות משבר הקורונה ואינן מסוגלות לשאת בתשלומי השכירות או בתשלומי המשכנתא במקרה של בעלות.


נקודת אור לבעלי הדירות בספרד:

בניגוד לצו הראשוני, הצו המעודכן, כולל גם התייחסות לפיצויים אשר יקבלו בעלי דירות אשר נפגעו בעקבות אובדן הכנסה מכספי השכירות. אומנם אלו בשרות טובות לבעלי דירות שנפגעו, אך מסתמן כי תהליך קבלת הפיצוי יהיה כרוך במסע בירוקרטי יקר וסבוך וכמו כן, לא יוענק פיצוי רטרואקטיבי.


Comments


bottom of page