top of page
Computer with Graph

המשקיעים הזרים חוזרים ובגדול - עלייה משמעותית במספר רכישותיהם בספרד

המשקיעים הזרים מגדילים את חלקם בנתח השוק ברבעון השני של שנת 2022, שיעור הגידול בביקוש גובר על הביקוש המקומי. ברבעון זה, התבצעו בספרד 24,029 מכירות של בתים בהם היו מעורבים משקיעים זרים, זוהי עליה של 76% בהשוואה לאותה התקופה אשתקד. ובהשוואה לביקוש המקומי בו התבצעו 139,800 מכירות של בתים, זוהי עליה של 13% בלבד. כמות העסקאות הכללית עלתה ב-19.5% (163,909 בתים).


זרים תמיד מצאו את ספרד כמקום אטרקטיבי להשקעה וזאת בהמשך לכתבה שפרסמנו בחודש יולי השנה - רוצים למכור את הנכס שלכם בספרד? חפשו רוכש שבדי, דני או גרמני הנתונים העדכניים מראים כי הביקוש הזר לנכסים בספרד עלה ברבעון השני לשנת 2022 בצורה חזקה יותר מהעלייה בביקוש המקומי.


מה החזיר את המשקיעים הזרים לשוק הספרדי ?

אחת הסיבות המרכזיות לשינוי בין 2021 ל-2022 הייתה הסרת מגבלות הקורונה. בשנת 2021 מגבלות הקורונה הקשו על ביצוע עסקאות, ואילו בשנת 2022 המשקיעים היו חופשיים לבקר בספרד ולבצע עסקאות. אך זה עדיין לא מסביר לנו מדוע הביקוש אצל המשקיעים הזרים הוא כמעט הגבוה ביותר בכל הזמנים. נראה שלזרים ישנו עניין גדול בהשקעות בספרד.

העלייה בשיעור הביקוש של משקיעים זרים לדירות בספרד עולה על העלייה בביקוש המקומי, מה שיוצר מצב בו 14.7% מהבתים בספרד מוחזקים בידי זרים (נותני הרבעון השני). ועל פי הרישומים זהו שיא של כל הזמנים.


אחוז הנכסים המוחזקים ע"י זרים בספרד (עפ"י נתוני רשם הנכסים):

אחוז הנכסים המוחזקים ע"י זרים בספרד
Credit - Source: spanishpropertyinsight.com

התפלגות הביקוש על פי מדינות, אז מהיכן מגיעים המשקיעים הזרים המתעניינים בנכסים בספרד?


כמו בשנים קודמות, שוב המשקיעים הבריטים עומדים בראש הרשימה, עם 2,350 רכישות. אחריהם הגרמנים עם 2,180 רכישות. ומשלימים את החמישייה הראשונה הצרפתים, המרוקאים והבלגים. נתון מעניין ניתן לראות מתוך כמות העסקאות של משקיעים פולניים. אמנם הם תופסים את המקום העשירי בלבד (755 דירות), אך מבחינת שיעור הגידול בהשוואה לשנה הקודמת זהו גידול של 223%. אחריהם ההולנדים עם שיעור גידול של 162%. עליות בביקושים נרשמו גם בקרב המשקיעים האוקראינים, הסינים, האיטלקים והשוויצרים.


Commentaires


bottom of page