top of page
Computer with Graph

ברצלונה - מחירי השכירות ממשיכים לעוף למעלה לעומת מחירי המכירה המתחילים בירידה

מחירי השכירות במרכז ברצלונה, שהגיעו לשפל בחודש אפריל 2021 החלו מאז להתאושש ולעלות עד היום בצורה חדה. עם פתיחת שנת 2021 עלה ממוצע תעריף השכירות במרכז ברצלונה בקצב מטורף של כ-28.1% בשנה.


גרף מחיר שכירות ממוצעים בברצלונה

Source- Idealis.com
Source- www.Idealist.com

בניגוד לראלי במחירי השכירות, ניתן לראות כי מחירי הדירות במרכז ברצלונה, החלו להתאושש עם פתיחת שנת 2021 ועלו ב-7.1% ביחס לרמות המחירים בשנה הקודמת. עם זאת, ייתכן כי חל שינוי מגמה עם ירידה של 1.3%- ביחס לחודש הקודם.


גרף מחיר מכירה ממוצעים בברצלונה

Source- www.Idealist.com
Source- www.Idealist.com

אנחנו כרגיל נמשיך לעקוב אחר המחירים האזורים השונים ונדאג לעדכן אתכם.

Commentaires


bottom of page