top of page
Computer with Graph

צפו: תקציר הוובינר בנושא השקעות בנדל"ן לוגיסטי בספרד

הגידול שחל בשנים האחרונות במסחר האלקטרוני, הוביל לעומסים כבדים על כל ענף ההובלה והאחסון ברחבי העולם. מערך הלוגיסטיקה העולמי מתקשה להדביק את הקצב, דבר שהוביל לביקושים גבוהים למרכזים לוגיסטים לצורך אחסון והובלה של סחורה.

המחסור המורגש במחסנים לוגיסטים, גרר זרימה של כספים רבים לתחום ההשקעות בסקטור זה בכל רחבי העולם ובספרד בפרט. שוק הנדל"ן הלוגיסטי בספרד, מאופיין בהיצע נמוך וביקושים גבוהים. כל שאת בעוד עליית מחירי השכירות יחד עם הצמדת מחירי השכירות למדד, מעניקה הגנה טובה מפני אינפלציה.


נושאים עיקריים :

  • אטרקטיביות ההשקעה בתחום הנדל"ן הלוגיסטי

  • סקירת שוק הנדל"ן הלוגיסטי בספרד מהמאקרו למיקרו

  • הפוטנציאל העסקי הטמון בהשקעות נדל"ן לוגיסטי והסיכונים


Comentarios


bottom of page