top of page
Computer with Graph

השקעות נדל"ן לוגיסטי בספרד: ממשלת קטלוניה מייצרת הזדמנויות השקעה בתשתיות הלוגיסטיקה שלה.

החודש הגיעה לסיומה השנה הראשונה לתכנית האסטרטגית של ממשלת קטלוניה לשיפור תשתיות הלוגיסטיקה . לאור הארוע, הצהירה החברה הכלכלית לקידום תשתיות של ממשלת קטלוניה CIMALSA, כי 31 תכניות (מתוך 60) כבר יצאו לפועל. מפת הלוגיסטיקה של ברצלונה מחולקת לטבעות ויושבת לצד צירי תנועה ראשיים שם מתבצעות מירב ההשקעות בתחום הלוגיסטיקה.חברה ממשלתית לקידום השקעות לוגיסטיקה בקטלוניה
חברה ממשלתית לקידום השקעות לוגיסטיקה בקטלוניה

חברת CIMALSA - בבעלות ממשלת קטלוניה היא חברה ציבורית לקידום הלוגיסטיקה

החברה אחראית על קידום, פיתוח וניהול של תשתיות להובלת סחורות ולוגיסטיקה. המשימה של CIMALSA היא להציע למגזרי התחבורה והלוגיסטיקה שירותי תשתית באיכות ובמיקומים שונים, עפ"י צורך, על מנת לאפשר להם לענות על הצרכים והביקושים במגזר, להתפתח ולייצר עוד מקומות עבודה והכנסות לקופת המדינה. החברה פועלת לקידום רשתות כבישים, מסילות רכבת, נמלים, אזורי פעילות לוגיסטית ותשתיות בשדות התעופה.


החשיבות של קידום תשתיות לוגיסטיות בקטלוניה

פיתוח התשתיות הלוגיסטיות חשוב מאוד לכלכלה הספרדית. ענף הלוגיסטיקה בספרד משפיע על הפצת סחורות ברחבי המדינה, כמו גם ייבוא וייצוא. זהו גורם צמיחה חשוב המייצר הכנסה לאומית ומקומות עבודה לתושבי קטלוניה.


על פי מפת הדרכים שאושרה ב 9 בפברואר 2021, המטרה המרכזית היא לחזק את מערכת הלוגיסטיקה ולפתוח את הכלכלה הקטאלנית לעולם. לצורך השגת המטרות הוצבו יעדים לשיפור היעילות, דיגיטציה ופיתוח בר קיימה לטובת הכלכלה והחברה. לצורך השגת מפת הדרכים ישנו שיתוף פעולה בין משרדי ממשלה שונים. למעלה מ-200 אנשים ומוסדות משתתפים בתכנית, והם מחולקים ל 5 קבוצות עבודה על מנת להבטיח כי יתקיימו 19 הפרויקטים ו-60 הצעדים המתוכננים.


התוכנית לקידום הלוגיסטיקה בברצלונה

לב התכנית שם דגש על פיתוח המסדרון הים תיכוני וענפיו. מפת הדרכים שואפת לפתח תיאום פרטי-ציבורי, חיזוק תדמית הענף, קידומו בחוץ לארץ, חיזוק איכות העובדים וההדרכות, פיתוח חלופות ללוגיסטיקה יבשתית ואיחוד מסדרונות לוגיסטיים. זאת יעשה על ידי שיפור הפונקציונליות של רשת התשתיות, קידום ותמיכה בהפצה עירונית וכפרית של סחורות. כמו כן התכנית שואפת להפחית את השימוש בדלקים פחמניים, לשפר את הדיגיטציה ולקדם איזון בין טריטוריות המדינה.


”היישום של התכנית האסטרטגית לשיפור תשתיות הלוגיסטיקה של הכלכלה הקטלנית מתקדם בקצב טוב מאוד. הפעולות המתבצעות במסגרת התכנית הן הכרחיות לקידום הענף היוצר הכנסה ותעסוקה. ענף הלוגיסטיקה מהווה 14.4% מהתוצר הלאומי של קטלוניה, ומעסיק כ 160,000 עובדים באופן ישיר“, כך אומר אנריק טיקו, נשיא CIMALSA.


Comments


bottom of page