top of page
Computer with Graph

דירות התיירות בספרד שלא שרדו את הקורונה

שנתיים חלפו מאז פרוץ מגיפת הקורונה, עסקים רבים נפגעו וענף התיירות היה אחד הנפגעים העיקריים. על פי הנתונים שפורסמו על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הספרדית (INE), מספר דירות התיירות ברחבי ספרד באוגוסט 2021 פחת ב-14,522 בהשוואה לאוגוסט בשנה שעברה.


באוגוסט 2021 נספרו בכל רחבי ספרד 306,974 דירות אשר עמדו לטובת השכרה כדירות תיירות, כ-4.5% פחות מאשר באוגוסט 2020. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה העלתה את נתוניה לגרף המציג באופן מפורט, עבור כל יישוב ויישוב ברחבי ספרד, את השינוי בכמות הדירות המופעלות כדירות תיירות.


עפ"י הגרף המוצג מטה, הירידה בהיקף דירות התיירות בברצלונה עבר את ה-25% (17.2K באוגוסט 2021 לעומת 12.9K בשנה הקודמת) ואילו במדריד השינוי היה גדול מ-13% (16.8K באוגוסט 2021 לעומת 16.8K באוגוסט 2020) :

מספר דירות התיירות בברצלונה ומדריד
מספר דירות התיירות בברצלונה ומדריד

נתונים והתפלגויות מעניינות על פיזור דירות הנופש בין היישובים השונים בספרד:

  • מספר דירות הנופש לתיירים בערים הגדולות פחת בצורה משמעותית בהשוואה ליישובים הקטנים. ביישובים בהם לפחות 100 אלף תושבים, נתוני ההשכרות לתיירות בקיץ האחרון היו נמוכים בכ-13% מהממוצע.

  • כ-39% מדירות הנופש נמצאות ביישובים בהם מספר התושבים 10,000-500,000.

  • כ-26% נמצאים ביישובים בהם מעל 100,000 תושבים.

  • ביישובים בעלי פחות מ-1000 תושבים נמצאות רק 3.7% מדירות הנופש.

  • כ-34% מדירות הנופש נמצאות ביישובים המיושבים בצפיפות גבוהה. כ-47% נמצאות ביישובים בעלי רמת צפיפות ביניונית ו-18% ביישובים בעלי צפיפות נמוכה.

  • עיקר ההיצע של דירות נופש מרוכז באזורי החוף והערים מדריד וברצלונה (77%), ובערים אלו נרשמה הירידה הדרסטית ביותר כאמור - 13.5% ו 25% בהתאמה.

  • הההבדלים באים לידי ביטוי גם במחוזות העיר. במחוז צ‘מברי במדריד נראתה הירידה הגדולה ביותר של 18.5%. הירידה המשמעותית ביותר התרחשה במחוז סנט אנדרו בברצלונה - 34.3%.

דירות תיירות מוגדרות כדירות המושכרות לתקופות של פחות מחודש, הפעלת דירת תיירות מחייבת בדיווח ולעיתים אף ברשיון מהעירייה. לקריאה אודות סוגי חוזי השכירות בספרד לחצו כאן.


Commentaires


bottom of page