top of page
Computer with Graph

הנפילה במספר עסקאות הנדל"ן בספרד ב-2020 וההשפעה על המחירים

שוק הדיור בספרד התכווץ באופן משמעותי במהלך שנת 2020 ובמהלך מגיפת הקורונה. כך מראים הנתונים שהציגו הן הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של ספרד (INE) והן איגוד הנוטריונים הספרדי, שניהם מציגים נתונים דומים: איגוד הנוטריונים הספרדי מציג ירידה של כ- 15.2% בעסקאות, והלשכה הלאומית לסטטיסטיקה (של ספרד), מדברת על ירידה של כ- 17%; ההבדלים נובעים בגלל שיטות החישוב ואיסוף הנתונים, אך שני הגופים מדברים על מגמה זהה.


הירידה  בהיקף עסקאות הנדלן בספרד לשנת 2020
הירידה בהיקף עסקאות הנדלן בספרד לשנת 2020 בהשוואה לשנת 2019 - קרדיט:Spanishpropertyinsight.com

אך מהן הסיבות לירידה במספר העסקאות בנדל"ן הספרדי ? האם זה נכון לייחס הכול למשבר הקורונה?


חדי העין, אשר יתבוננו בגרפים ונתוני המכירות, ישימו לב לכך שהירידות החלו עוד בטרם הופיעה מגפת הקורונה. נראה שכבר במהלך שנת 2019, חלה ירידה בהיקף העסקאות בהשוואה לשיא החיובי של שנת 2017; שנה בה ראינו עלייה בעסקאות. אין ספק שישנם גם גורמים נוספים אשר השפיעו על השוק בשנתיים האחרונות, אך ברור שהמכה הגדולה של השוק, היא תוצאה ישירה של מגפת הקורונה. חיזוק לטענה זו נראה אם ננתח את העסקאות על פי האזורים השונים בספרד.


ניתוח עסקאות על פי אזורים שונים בספרד


הלשכה הלאומית לסטטיסטיקה (INE), פרסמה את נתוני העסקאות עפ"י אזורים בספרד. התעמקות בנתונים אלו חושפת מגמה מעניינת. בראש הטבלה, האזורים שבהם נרשמה הירידה הגדולה ביותר בכמות העסקאות הינם קוסטה דל סול (מלגה), האיים הבלאריים וקוסטה בלנקה. אזורים אלו מאופיינים בשוק של דירות נופש ובכולם שיעורי הירידה עברו את רף ה-20%.


שנת 2020 ירידה בהיקף עסקאות הנדלן בספרד ע"פ אזורים  - Spanishpropertyinsight.com
שנת 2020 השינוי בהיקף עסקאות הנדלן בספרד ביחס לשנת 2019 ע"פ אזורים - קרדיט:Spanishpropertyinsight.com

מה מאפיין את האזורים בהם נרשמו הירידות החדות ביותר בהיקף עסקאות הנדל"ן?


ככל הנראה התשובה טמונה בסוג הקונים אשר נוהגים לרכוש נכסים באותם אזורים. האזורים בהם נרשמו היחידות החדות ביותר, אלו האזורים בהם ישנם ביקושים גדולים לנכסים הנרכשים ע"י זרים. כך שאין ספק שחוסר הוודאות והגבלות התנועה שנגרמו באופן ישיר בעקבות ה- COVID19, פגעו במיוחד באזורים אלו.

גם בירות הנדל"ן של ספרד, ברצלונה ומדריד, אשר נותנות מענה לביקושים בינ"ל, לא נותרו אדישות וחשו ירידה חדה של כ-20% בהיקף העסקאות. מחוזות מנומנמים כמו Extremadura השוכן אי שם בדרום מערב ספרד והמחוז הצפוני Asturias, חוו ירידה נמוכה יחסית של כ-6% בהשוואה לשנת 2019.


כיצד השפיעה הירידה בהיקף העסקאות על המחירים?


אז כמו שהצגנו בכתבה "סטגנציה בשוק הנדל"ן בספרד" ניכר שהירידה בהיקף עסקאות הנדל"ן בספרד לא התגלגלה לכדי ירידה זהה במחירים. סביר כי ירידה זמנית בהיקף העסקאות לא תוביל לירידה משמעותית במחירים ועכשיו נותר לחכות ולראות כיצד ייראו הנתונים של שנת 2021. אנחנו כמובן נמשיך לעדכן לאורך כל השנה.


קרדיט: Spanishpropertyinsight.com

Comments


bottom of page