top of page
Computer with Graph

חדש! משקיעים ישראלים בספרד יקבלו גם אישור עבודה


שיפור משמעותי לחוק המקנה מעמד תושבות למשקיעי נדל"ן בספרד

חושבים על השקעות נדלן בספרד? בכתבה שפרסמו בתחילת השנה הסברנו בהרחבה בנוגע ל"ויזת זהב בספרד" וההטבות שהיא מקנה. בקצרה, על מנת לעודד השקעות בספרד הפרלמנט העביר חוק המקנה מעמד תושבות למי שרכש נדל"ן בסכום כולל של מעל 500,000 יורו. ההשקעה יכולה להיות מורכבת ממספר דירות להשקעה בספרד כגון דירה בברצלונה ודירה במדריד לדוגמה כעת, צפוי לעבור תיקון לחוק המקנה גם אשרות עבודה למשקיעים ולא רק שהייה, שינוי משמעותי בהחלט. שינוי משמעותי נוסף הינו הארכת משך הזמן בו יכולים המשקיעים להמציא את המסמכים הדרושים לשם קבלת הויזה. נכון לכיום מדובר ב-60 יום, משך זמן קצר יחסית. התיקון יאפשר משך זמן של שנה ובכך יקל משמעותית על התהליך.

עוד בעניין ויזת הזהב ניתן לקרוא בכתבה שפורסמה השבוע בעיתון "כלכליסט".

כאמור, הוצאת הויזה דורשת המצאת מסמכים מסוימים ועמידה בקריטריונים ברורים המוגדרים בחוק. על מנת להתקדם בעניין יש לפנות לעו"ד מקומי שידע לעזור ולקדם את התהליך.

bottom of page