top of page
Computer with Graph

שוק המשכנתאות בספרד נותן אינדיקציות להתאוששות השוק

נתוני המשכנתאות בספרד בחודשים האחרונים מעידים על מגמת התאוששות ועלייה ברמת הפעילות בשוק הנדל"ן הספרדי. על פי המידע שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של ספרד (INE) חודש מאי נסגר עם עלייה של 37.4% במדד חוזי המשכנתאות שנחתמו, בהשוואה לחודש מאי בשנה שעברה. בכך משלים המדד 3 חודשים רצופים של עליות בהיקפי נטילת המשכנתאות בספרד.


סכום משכנתא ממוצע בספרד והיקף המשכנתאות.

לא רק מספר המשכנתאות נמצא במגמת עלייה, גם סכום המשכנתא הממוצע עלה ב 5.4% במאי ועומד על 133,611 אירו. סך כל ההון במסגרת המשכנתאות למגורים עומד כיום על 4,708 מיליון אירו ומשקף עלייה של כ-44.8%. אם נשווה את השינוי בין חודש מאי לחודש אפריל 2021, נראה שמספר חוזי המשכנתאות למגורים גדל ב-10.4% וההון המולווה גדל בכ- 5.5%.


משכנתא בספרד
משכנתא בספרד

קפיצה גם במספר העסקאות?

הנתונים מראים כי מספר הנכסים הממושכנים עלה ב-36% בחודש מאי הנוכחי, בהשוואה לחודש מאי בשנה שעברה והוא עומד על 47,417 נכסים. היקף ההון בשוק המשכנתאות הכללי גדל ב-39.5% ועבר את ה 7,107 מיליון אירו, בעוד סכום המשכנתא הממוצע עלה ב- 2.6% ועומד על 149,903 אירו.


ריביות המשכנתא למגורים בספרד 2021

בחודש מאי שיעור הריבית הממוצעת בשוק המשכנתאות למגורים בספרד, עמד על 2.31% להלוואה ממוצעת של 25 שנים. לאור הריבית הנמוכה, רוב מבקשי המשכנתאות מעדיפים ליטול את המשכנתא בריבית משתנה. בכך מצליחים הלווים ליהנות מריבית נמוכה כיום אך להישאר חשופים לעליות ריבית עתידיות ככל שיהיו.


ריבית קבועה או ריבית משתנה - מה בוחרים הספרדים?

בניגוד לישראל, הבנקים הספרדים אינם מאפשרים ללווים לחלק את המשכנתא למספר מסלולי ריבית, אלא קובעים עבורם מראש את המסלול הבודד. בעוד 39.9% מהמשכנתאות שנחתמו בחודש מאי בחרו בריבית קבועה של 2.8%, ניכר כי הנטייה המובהקת, 60.1% מהלווים, בחרו בשיעורי ריבית משתנה המתחילה ב 2.07%.


שיא במיחזור המשכנתאות בספרד

בחודש מאי 2021, בוצעו 26,825 מיחזורי משכנתאות, פי 5 לעומת אותה התקופה בשנה שעברה. 16.7% ממיחזורי המשכנתאות הן תוצאה של שינוי ריבית. אנו רואים מגמה של מעבר לשיעורי ריבית קבועה, המעידה כי הלווים חוששים מעליית ריבית. אחוז המשכנתאות בעלי ריבית קבועה גדל מ 17.7% ל 35.1% וזאת על חשבון המשכנתאות בריבית משתנה שירדו משיעור של 80.2% ל 59.9%.


Comments


bottom of page