top of page
Computer with Graph

כ-40% יותר מ-40% - השאבוד של הספרדים להוצאות המגורים.


כ-40% מהדיירים בספרד מקצים יותר מ-40% מהכנסתם לתשלום שכר דירה. בין שנת 2020 לשנת 2021 חל גידול של כ-5 אחוזים בהוצאות שכר הדירה, דבר שהביא את ספרד למקום הרביעי ברשימת המדינות של חשיפת יתר פיננסית לנדל"ן באיחוד האירופי וכפול מהממוצע בו.

הוצאות השכירות בספרד הופכות להיות נטל כבד על המשפחות. על פי הנתונים של Eurostat, בשנת 2020, עמד מרכיב שכר הדירה הממוצע בספרד על כ-35.8% בלבד. בהסתכלות אחורה לא מדובר בשיא. שכן בשנת 2017, עמדו הוצאות השכירות על כ-42%.

בדומה לישראל, גם הספרדים מציבים לעצמם יעד לבעלות בנכס על שמם. אף על פי כן, מלבד העובדה כי שכר הדירה הפך להיות נטל משמעותי על השוכרים, אנו רואים גם עלייה במספר תושבי ספרד המתגוררים בשכירות. בין השנים 2005-2021 הייתה עליה של כ-6.7% במשקי הבית המתגוררים בשכירות. כאשר בשנת 2021, כ-15% בלבד מהתושבים התגוררו בשכירות, לעומת כ-75% שהחזיקו דירה בבעלותם.

השכרת דירה בספרד
השכרת דירה בספרד

כמה מכניסים הספרדים מידי חודש?

חשיפת היתר של הספרדים להוצאות הנגזרות מדמי השכירות היא מהגבוהות באירופה - ספרד נמצאת במקום הרביעי. את המקום הראשון תופסת יוון, שבה 74.6% מהשוכרים נאלצים להשקיע יותר מ-40% משכרם עבור תשלום שכר הדירה. הולנד במקום השני (48.3%) ובולגריה במקום השלישי (45.4%). הממוצע של חשיפת יתר כלכלית באיחוד האירופי עומדת על 21.2%.

ומנגד, המדינות בהן הוצאות השכירות הנמוכות ביותר הן אירלנד, לטביה וליטא. על פי הנתונים, רק כ-10% משוכרי הדירות באירלנד הוציאו יותר מכ-4% ממשכורתם עבור שכר דירה בשנת 2021. במקום השני לטביה עם נתונים דומים (10.7%) , והמקום השלישי ליטא (12.4%).Comments


bottom of page