top of page
Computer with Graph

מחסור במרכזים לוגיסטים צפוי להוביל להמשך עליית המחירים

עפ"י מחקר שוק שביצעה חברת שירותי הנדל"ן העולמית JLL, בעולם קיים כיום חוסר איזון קיצוני בין ההיצע של מרכזים לוגיסטים לביקוש ההולך וגובר. המחקר סקר את מצב הנדל"ן הלוגיסטי בארה"ב, אירופה ואסיה ומצא כי הביקושים לנדל"ן לוגיסטי גבוהים באופן גלובלי, בעוד אחוז המקומות הפנויים (Vacancy Rate) נותר בשפל של כל הזמנים בדגש על ארה"ב ואירופה.


המחקר מציג את העלייה במחירי השכירות, שנובע מהסיבה הפשוטה שתחום הלוגיסטיקה לא מצליח להדביק את קצב הגידול של המסחר האלקטרוני ועל כן הביקושים צפויים להימשך ולעלות גם בטווח הנראה לעין. בנוסף, השווקים מתמודדים עם מחסור בקרקעות הממוקמות על צירי לוגיסטיקה מרכזיים וכתוצאה מכך ניכרת עלייה במחירי הקרקע.


מגמות עתידיות - ההיצע לא מדביק את הביקוש

המחקר מציין כי ההיצע יתקשה להדביק את הביקושים החזקים שעתידים להמשיך ולדחוף את דמי השכירות כלפי מעלה בטווח הקרוב. במקביל לכך, חברות הלוגיסטיקה מתמודדות עם שיבושים מתמשכים בשרשרת האספקה, שעדיין מלווים את העולם, בעקבות מגיפת הקורונה, בעוד חוזי השכירות הצמודים למדד מעלים את מחירי השכירות. הסביבה המאתגרת איתה מתמודדות חברות הלוגיסטיקה תשפיע על החלטותיהם בהקשרים של בחירת המיקום, תוך חיפוש אחר אלטרנטיבות זולות במיקומים מרוחקים יותר ממרכזי הערים.


Comments


bottom of page