top of page
Computer with Graph

משכנתא בספרד - המשכנתאות בברצלונה שקיבלו משקיעים שלנו


משכנתא בספרד לתושבים זרים היא מוצר מבוקש והבנקים השונים מחזרים אחרינו בכל עת כדי שנעבוד דווקא עימם. כשנוטלים הלוואה גדולה כמו משכנתא כדאי מאד לעשות השוואה ולבחון את התנאים שנותנים הבנקים השונים. אנחנו, ב- Nadlan Spain דואגים בכל רגע נתון לעבוד לפחות מול שלושה בנקים שונים במטרה להתמקח ולקבל את התנאים הטובים ביותר עבור המשקיעים שלנו. מדד חשוב לא פחות בבחירת הבנק, הוא מזעור הקשיים המייצר הבנק על הלווה. הדרישות הביורוקרטיות של חלק מהבנקים לפעמים כל כך מוגזמות שכמעט בלתי אפשרי לייצר עבורם את המסמכים הדרושים. התסכול הוא שגם אם עוברים את כל מדורי הגיהינום אין זו הבטחה לתנאים טובים יותר ולכן נעדיף לעבוד עם הבנקים הנוחים והידידותיים ביותר לתושבי חוץ.

ריכזנו מספר משכנתאות שקיבלו משקיעים שלנו בתקופה האחרונה:

גיל - רכש דירת דופלקס בברצלונה ברובע בגרסיה נובה ב230,000 אירו וקיבל מימון בסך 50% מערך השמאות. ריבית המשכנתא שקיבל הייתה יוריבור + 1.65% והפריסה ל-20 שנה בבנק SABADELL.

אוהד - רכש דירה בברצלונה, בראבל ב88,000 יורו וקיבל מימון בסך 50% מערך השמאות. המשכנתא ניתנה בריבית יוריבור+1.65% ובפריסה ל-15 שנים, גם הוא בבנק SABADELL

ורדה ורועי - רכשו נכס בברצלונה על רחוב פראלאל, ברובע פובלה סק במחיר של 180,000 יורו. הזוג קיבל מימון של 50% ופרסו אותו למשך 15 שנים בריבית של יוריבור+1.75% בבנק BANKINTER

יואב וניר - רכשו נכס בעיר העתיקה בברצלונה ב260,000 יורו וקיבלו מימון של 50% בפריסת המשכנתא ל-20 שנה ובריבית משתנה של יוריבור+1.7% בבנק BANKINTER

עדי - לא קיבלה משכנתא משום שהבנק הבין מהר מאד שחשבון העו"ש שלה נמצא במינוס תמידי. שההתחייבויות שלה גדולות מהכנסותיה ושהיא צריכה לקחת הלוואה בישראל לצורך השלמת ההון העצמי לעסקה. התמונה לא הייתה טובה.

הבנק מעוניין לראות כי ללווה יש הון עצמי למימון כ-60% מערך הנכס לצורך הרכישה. מבחינת הבנק, לקוחה כזו היא סיכון שהבנק לא מעוניין לקחת על עצמו. אין לשכוח כי הלוואה באירופה הנה הלוואה בערבות אישית והבנק ירצה לוודא כי גם במידה והנכס לא יושכר, יוכל הלווה לעמוד בתשלומים החודשיים.

עדי צירפה להשקעה משקיע נוסף ורכזה את הנכס עם הון עצמי מלא.

קבוצת משקיעים- אשר פעילה בשוק הנדל"ן בברצלונה רכשה בניין סמוך לשדרות הרמבלאס ב-1,525,000 יורו וקיבלו מימון של 50% על הרכישה. המשכנתא שהתקבלה הייתה נפרסה ל 15 שנה בריבית קבועה של 2.5% מבנק LA CAIXA.

אורי - רכש דירה בספרד, ברצלונה בפובלה סק במחיר של 169,000 יורו וקיבל מימון בקלות. אורי ביקש לקחת מימון של 40% בלבד ופרס את המשכנתא ל-15 שנה בריבית של יוריבור+2.25% מ-LA CAIXA

בתהליך המשכנתא, בעבודה מול הבנקים הספרדיים חשוב להכיר היטב את כל דרישות הבנק ובכך לקצר את תהליך נטילת ההלוואה. במידה והמשקיע מצליח להגיש את כל הטפסים הדרושים, תהליך המשכנתא לא אמור להאריך יותר מחודש ימים.

Komentarai


bottom of page