top of page
Computer with Graph

אחוז הנכסים הלוגיסטים הפנויים באזור ברצלונה בשפל של כל הזמנים


עפ"י המחקר שפרסמה Savills בשנת 2021 בוצעו השקעות בהיקף עצום בסך של יותר מ-278 מיליארד אירו בפעילות לוגיסטית בכל רחבי העולם, 95 מיליארד אירו יותר מאשר בשנה הקודמת. אחוז הנכסים הריקים בברצלונה עומד על כ-2.2% וממשיך לרדת.. ואתם חשבתם שקשה למצוא דירה בת"א.


על פי נתונים שפרסמה מחלקת המחקר של Saviils, במהלך שנת 2021 גדל היקף ההשקעות בנדל"ן לוגיסטי ב-66%. אחת הסיבות לצמיחה הגדולה היא העלייה העולמית במסחר האלקטרוני והמשבר העולמי בשרשרת האספקה. במהלך תקופת הקורונה, חברות בינלאומיות רבות התמודדו עם קשיים לוגיסטיים בשרשאות האספקה, מה שגרם להן להגדיל את שטחי האחסון.


הסיבות לזרימת ההשקעות לתחום הנדל"ן הלוגיסטי

הסיבה העיקרית לשינויים הללו היא הגידול במסחר האלקטרוני, והמרוץ אחר שטחי אחסון המבטיחים את קיום שרשרשת האספקה. זוהי כבר תקופה ארוכה שבעולם ישנה עליה בהיקפי המסחר האלקטרוני, ומגפת הקורונה רק האיצה את המגמה הקיימת. יחד עם זאת, מגיפת הקורונה הביאה לשיבושים משמעותיים בשרשרת האספקה, וחברות התארגנו מחדש על מנת להעניק לעצמן חוסן בפני משברים עתידיים.


שיא כל הזמנים בהשקעות בתחום הנדל"ן הלוגיסטי

ריבוי ההשקעות הביא את התחום הלוגיסטיקה לשיא חדש של השקעות: 28% מעל הממוצע ההיסטורי באירופה וארצות הברית. שיעור השטחים הלוגיסטיים הזמינים (Vacancy Rate) עמד בסוף השנה שעברה על אחוז ממוצע נמוך ביותר של כ-3.5% באירופה, ו-4.4% בארצות הברית. עפ"י המחקר, אחוז הנכסים הלוגיסטים הריקים באזור ברצלונה עמד על שפל חסר תקדים של כ-2.2%.


הביקושים ימשיכו, הנדל"ן הלוגיסטי ימשיך למשוך השקעות

על פי המחקר, המכירות המקוונות צפויות להוות כ-25% מההוצאות הצרכניות בשנת 2025, כלומר עלייה של 15% יחסית לשנת 2020. כך שחברות יזדקקו לעוד שטחים לוגיסטיים. חברת הייעוץ העולמית מקזנזי (McKinsey) מדווחת כי 61% מהחברות הגדילו את המלאים של המוצרים הקריטיים, וזוהי אחת הסיבות המרכזיות לגידול בשטחים הלוגיסטיים בכל רחבי העולם בשנתיים האחרונות.


צפי להמשך עלייה במחיר השכירות לנדל"ן לוגיסטי

נראה שהשווקים העולמיים ימשיכו להתמודד עם מלאים נמוכים בעתיד הנראה לעין - דבר שצפוי לעורר עוד עליה במחירי השכירות עבור שטחים לוגיסטיים בעולם. לחץ האספקה יאלץ את החברות להמשיך ולהשקיע בפתרונות של אחסון לגובה. באירופה, בעיקר במקומות הסמוכים למרכזי הערים הגדולות. המומחים הלוגיסטיים מעריכים כי ברצלונה צפויה להרוויח מכך אם תציע שטחים לפעילות לוגיסטית. העליה בתמ“ג ומגמות המסחר האלקטרוני ימשיכו להגביר את הביקוש לשטחים לוגיסטיים.Comments


bottom of page