top of page
Computer with Graph

שוק הנדל“ן הלוגיסטי בקטלוניה ממשיך להתחמם -תחזית לשנת 2023

בכנס הפורום הלוגיסטי הספרדי בברצלונה אשר מפגיש מידי שנה את השחקנים הגדולים בענף, קראו היזמים ליותר שיתוף פעולה עם רשויות על מנת להפשיר קרקעות ולייעד אותן למטרות לוגיסטיות. עפ"י כתבה שפורסמה באתר הכלכלי הספרדי Ejeprime.com כ-700,000 מטר מרובע הצטרפו השנה לשוק הלוגיסטיקה הקטלאני כאשר אחוז השטחים הפנויים עומד על כ-2%. נראה כי קטלוניה עדיין אינה מצליחה לספק את הביקושים לשטחים לוגיסטיים.


פורום הלוגיסטיקה אורגן על ידי חברת ייעוץ הנדל“ן Savills ונכחו בו נציגים של חברות מובילות בתחום כמו Goodman, VGP, Prologis, Montepino, Logicor, P3 Logistic Parks ושחקנים אחרים בשוק.

השקעות לוגיסטיקה ספרד
השקעות לוגיסטיקה ספרד

המגמות בתחום הנדל“ן הלוגיסטי לשנת 2023

במהלך האירוע, המומחים סקרו את מאפייני השוק והטרנדים במגזר הלוגיסטי של קטלוניה, ספרד ואירופה. עד סוף שנת 2022, כ-70% מהשטחים הלוגיסטים הושכרו עוד בטרם הסתיימו תהליכי הבנייה. קטלוניה אמורה לסיים את השנה עם 9.5 מילון מ“ר של שטחים לוגיסטיים בנויים. נתון המסמל עלייה של 34% בהשוואה לממוצע של 8 השנים האחרונות. אך למרות זאת, ההיצע הפנוי נמוך מאוד ועומד על כ-2%. על פי הערכות בשנה הבאה צפויים להתווסף לשוק עוד כ-600,000 מ“ר של שטחים לוגיסטיים. וגם זה ככל הנראה לא מספיק בשביל לענות על הביקושים.


תחום הנדל“ן הלוגיסטי בספרד חווה פריחה גדולה בתקופה האחרונה, בעיקר בגלל העלייה בפעילות המסחר האלקטרוני והשפעות הקורונה. ההשקעות במגזר הלוגיסטי בקטלוניה, שהגיעו השנה ל-1,800 מיליון אירו בסוף הרבעון השלישי, מהוות כ 34% מסך כל ההשקעות בשוק הספרדי - פי 2 מהשנה הקודמת. לא רק שישנם ביקושים גבוהים, גם היקף העסקאות הולך וגדל (מבחינת השטחים המושכרים). נכון להיום, חוזים בהיקף של יותר מ-20,000 מ“ר מרובע מייצגים כ 50% מהשוק, ועל פי הטרנדים, נראה שכל פעם החוזים נחתמים על שטחים בהיקפים גדולים יותר.


Comments


bottom of page