top of page
Computer with Graph

מסכמים את 2022 - המשקיעים הזרים בטירוף רכישת נכסים בספרד

מספר עסקאות הנדל“ן בהן היו מעורבים רוכשים זרים עלה ברבעון השלישי של 2022 ב-61% בהשוואה לאותה התקופה אשתקד - ובכך מסמל שיא של כל הזמנים בביקוש של נכסי נדל“ן בספרד על ידי זרים.


מתוך 26,730 עסקאות מכירה של נכסים בספרד ברבעון השלישי של 2022, כ-15.9% נרכשו על ידי אזרחים זרים. זוהי עלייה של כ-61% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. ואם נשווה זאת לנתונים מהרבעון השלישי של 2019, טרום מגפת הקורונה, אנו רואים עליה של 73%. הביקוש הזר לנכסים בספרד נמצא במגמת עלייה עקבית מאז סוף שנת 2020, זאת לאחר ההתרסקות הגדולה בתחילת השנה בעקבות התפשטות מגפת הקורונה, אך העלייה שנרשמה היא הרבה יותר מרק התאוששות השוק, הביקושים גבוהים באופן משמעותי מאשר בתקופה שקדמה למגפת הקורונה. למעשה הגידול בביקוש של זרים לנכסים בספרד, עולה על הגידול בביקוש המקומי, שגדל בסך הכל ב 2% באותה התקופה. וזה מה שהביא לכך שהרכישות הזרות מהוות 15.9% מכלל הרכישות ברבעון השלישי.

השקעות נדלן בספרד
השקעות נדלן בספרד

מי הם קוני הנכסים בספרד ולמה?

מבין הרוכשים הזרים, הבריטים עדיין נמצאים בראש הרשימה עם כ-2,500 רכישות (9% מסך העסקאות). אחריהם הגרמנים עם 2,150 רכישות (8% מסך העסקאות). ובמקום השלישי הצרפתים עם 1,663 עסקאות (6% מסך העסקאות). שאר עסקאות הזרים, כ- 9,880 רכישות, מתפזרות על פני לאומים שונים המהווים כ-37% מהעסקאות.

אם נסתכל על שיעור הגידול (השינוי בכמות העסקאות) על פי מדינות, אומנם השקעות הבריטים צמחו בשיעור ניכר של 51%, אבל דווקא בקרב הרוכשים הפולנים, חל הגידול הגדול ביותר ועמד על כ-180%. לאחריהם האוקראינים עם כ-130%, והבולגרים עם שיעור גידול של 64%. האנליסטים מקשרים את המגמות הללו למתיחות הפוליטית עם רוסיה, נראה כי המשקיעים מהמדינות הקרובות לרוסיה מחפשים להתרחק לפינה הרחוקה ביותר ביבשת.

ניתן להניחה כי הגידול החד בעסקאות הוא הנסיון לנסות לתפוס ריביות בנק נמוכות וקבועות טרם עלייה משמעותית בריבית. אם זו הסיבה, אנו צפויים לראות התמתנות בקרוב.


אנליסטים מניחים כי העובדה שספרד לא תלוייה בצינור הגז הרוסי, ומחוברת בצינור גז לאפריקה הופכת אותה לאטרקטיבית ויציבה יותר. בנוסף לכך, גם שינויים חברתיים המיוחסים למגפת הקורונה, הגורמים לאנשים להעדיף יותר מדינות חמות, לצד עלייה עולמית ביוקר המחיה, הופכים את ספרד לאטרקטיבית יותר. אין ספק כי הביקושים הזרים שיחקו תפקיד חשוב בהתאוששות שוק הנדל“ן הספרדי.

Kommentare


bottom of page