top of page
Computer with Graph

מחירי השכירות בברצלונה ממשיכים להתפוצץ!

עפ"י כתבה שפורסמה באתר הנדל"ן הספרדי Brainsre.news במהלך השנה האחרונה חלה עלייה של 4.14% במחירי השכירות של נדל“ן למגורים באזור ברצלונה. ברבעון הראשון של 2020 המחירים הגיעו ל-17.6 אירו למטר מרובע, גבוה מאוד בהשוואה לממוצע הספרדי של 10.2 אירו למ“ר.


מחירי השכירות הממוצעים בברצלונה נמצאים בעליה.

אם ננתח את תוצאות הרבעון הראשון של שנת 2020 נראה שהמחירים כבר עמדו על 13.2 אירו למטר מרובע, כאשר שכר הדירה הממוצע היה 1,350 אירו. אם נסתכל על המצב בתוך ברצלונה - השכירות הממוצעת למטר מרובע עומדת על 17.6 אירו, ושכר הדירה החודשי הממוצע מגיע ל-1,595 אירו.

מחירי שכירות ממוצעים בברצלונה והסביבה
מחירי שכירות ממוצעים בברצלונה והסביבה

בברצלונה השכירות גבוהה ביחס לממוצע הארצי

בכל אזור ברצלונה אנו רואים רמות מחיר הגבוהות מהממוצע הארצי אשר עומד על 10.2 אירו למטר מרובע, ושכר דירה חודשי של 1,098 אירו המהווה את שיא של כל הזמנים. בחמשת השנים האחרונות אנו רואים עליה של 35% , בדומה למדריד, שם הייתה עלייה בגובה 36% בתקופה המקבילה.


המחוז עם הממוצע היקר ביותר לשכירות בברצלונה

ברצלונה מורכבת מ 10 מחוזות, כאשר מחוז העיר העתיקה (Ciutat Vella) הציג את עליית המחירים הגדולה היותר. ברבעון הראשון של 2020 הממוצע למטר מרובע הגיע ל-19.4%, אך מצד שני יש לקחת בחשבון כי זה הוא המחוז עם היצע הדירות הקטן ביותר, פחות מ-70 מ"ר בממוצע. המחוז הבא אחריו הוא מחוז אנסאנצ'ה (Ensanche), שם עלות השכירות למטר מרובע עומדת על 18.4 אירו. ולאחר מכן סן מרטין (San Martín) עם 18.2 אירו למ“ר. ומהצד השני, בראש המחוזות בהם המחירים הם הזולים ביותר, אנו רואים את Nou Barris, שם המחיר עומד על 14 אירו למטר מרובע, ומחוזות Horta & Guinardó בהם השכירות למ“ר היא 13.8 אירו. הביקושים הגבוהים ביותר הם ברובעים המרכזיים של ברצלונה.


המחוז היוקרתי ביותר של ברצלונה

במונחי שכר דירה אבסולוטי, המחוז היקר ביותר הוא Sarriá & San Gervasio, שם שכר דירה ממוצע ברבעון הראשון של 2020 עמד על 2,240 אירו לחודש. אחריו Les Corts עם שכר דירה ממוצע של 2,055 אירו ורובע Ensanche עם 1,673 אירו לחודש. ומהצד השני של הסקאלה, המחוזות בהם שכר הדירה החודשי הוא הנמוך ביותר, הם Nou Barris עם שכר דירה ממוצע של 938 אירו לחודש. זהו המחוז היחידי בו נמצא שכירות בפחות מ-1,000 אירו, אך גם היצע הדירות בו הוא הנמוך ביותר. אחריו סן אנדרס, שגם בו ההיצע מוגבל, ושכר הדירה עומד על כ-1,019 אירו לחודש.


היכן נמצא את עליות המחירים המשמעותיות ביותר לשנת 2022? במהלך שנת 2020 ראינו עליות מחירים ב 9 מתוך 10 המחוזות של ברצלונה. הגידול החד ביותר נראה בסן אנדרס שם עליית המחירים עמדה על 7%. אחריו Horta & Guinardó, עם עליית מחירים של 6.1%, ו Sants & Montjuic עם עלייה של 5.8%. באופן מפתיע, המחוזות היקרים ביותר, הם אלו אשר הראו את שיעור הגידול הנמוך ביותר. כך ראינו בסן מרטין, שבה אף נרשמה ירידה של 0.6% במחיר בהשוואה לשנה הקודמת.


צמוד קרקע? נכס נדיר ושכירות גבוהה!!

98.5% מההיצע בשוק בשנת 2020 הוא של דירות מגורים בבניינים. קוטג‘ים חד משפחתיים הם רק 1.5% מההיצע. לכן קל להבין מדוע עסקאות השכירות היקרות ביותר בנכסים צמודי קרקע. שכר הדירה הממוצע בקוטג‘ים החד משפחתיים עמד על 4,512 אירו לחודש, בהשוואה ל-1,550 אירו בדירות. אך אם נבחן את הנתונים על פי העלות למטר מרובע, נראה שדווקא הדירות הן היקרות ביותר - בהן העלות הממוצעת עמדה על 17.7 אירו למ“ר, לעומת 15.5 אירו למטר מרובע בקוטג‘ים החד משפחתיים. הקוטג‘ים החד משפחתיים להשכרה נמצאים בעיקר באזור Sarriá & San Gervasio, ורוב ההיצע הוא של בתים בעלי 4 חדרי שינה.


בחודש הבא נציג בפניכם את גודל הדירות הרווחיות ביותר להשקעה בברצלונה.

Comments


bottom of page