top of page
Computer with Graph

ברצלונה - אפס התחלות בנייה בשנתיים.

בעוד הרשויות בברצלונה נוקטות בצעדים להורדת מחירי הדיור, היזמים מגיבים בהפסקת בנייה. הסיבה לכך נעוצה ברגולציה שאימצה אדה קולאו, ראשת עיריית ברצלונה, בסוף שנת 2018.


בעקבות העלייה במחירי הדיור, החליטה עיריית ברצלונה בדצמבר 2018 לצאת בחקיקה חדשה. החוק החדש, מחייב עד היום יזמי נדל"ן הבונים\משפצים בנייני מגורים של מעל 600 מ"ר, להקצות 30% לדיור סוציאלי בתעריף מוזל.

יוזמי החוק הצהירו כי התקנות החדשות יביאו לבנייה של כ-300 בתים מוזלים בשנה, אך זה רחוק ממה שהתרחש בפועל.בנייה ופרויקטים בברצלונה
בנייה ופרויקטים בברצלונה

החקיקה החדשה נתקלה באופן מיידי בהתנגדות היזמים. אלו הזהירו וצפו כי הדבר יפגע באופן נחרץ בכדאיות הבנייה, דבר אשר יגרור להקטנת היצע הדירות ולפיכך לעליית המחירים בהמשך.


על פי המידע שמפרסם ארגון יזמי הנדל“ן של קטלוניה (APCE), ההשקעות בפרויקטים גדולים שלגביהם תקף החוק התרסקו. היזמים נטשו את ברצלונה והחלו לחפש אחר פרויקטים בפרברים אחרים, שהמרכזי מביניהם הוא מדריד.

”מכסת ה-30% לא השיגה את מטרתה“, אומר חוויאר וילג‘ואנה, נשיא APCE. על פי וילג‘ואנה, ניתן לספור ביד אחת את התחלות הבנייה העומדות בתקנות החדשות. יזמים מסרו לכלי התקשורת כי יש להם כמעט אפס עניין ברישיונות לבנייה חדשה בברצלונה ושהפעילות המעטה תביא לעליות במחירי הדירות, הרי זה מה שקורה כאשר ההיצע יורד. היזמים מסבירים שהחישוב הכלכלי פשוט אינו מצדיק את עלויות הבנייה.


מעבר לעליית המחירים, ישנו חשש כי המדיניות תביא גם לפגיעה בטווח הארוך. בעלי הנכסים לא ירצו להשקיע בשיפוץ נכסים מכיוון שהחוק מחייב אותם להקצות 30% לדיור מוזל. והדבר יביא להתדרדרות במצב הנכסים בעיר. כמו כן זהו כדור שלג מתגלגל - הירידה בבקשות לרישיונות בנייה תפגע גם בהכנסות העירייה.


אלו הן הטענות המגיעות מצד היזמים. עיריית ברצלונה לעומת זאת, מעולם לא פרסמה את הנתונים לגבי מספר הבקשות לרישיונות בנייה מאז החלת התקנות החדשות. גורמים רשמיים בעירייה טוענים כי המדיניות לא הפחיתה את הבקשות לרישיונות בנייה, אך לא מגבים את טענת היזמים לגבי מספר הרישיונות או מספר יחידות הדיור החדשות שהתווספו במסגרת התכנית. ניתן להניח כי אילו המספרים היו מוכיחים את הצלחת התכנית, הפוליטיקאים היו מנופפים בהם בגאווה. נכון לעכשיו עיירת ברצלונה אינה מתכוונת לסגת מהתכנית.


עיריית ברצלונה פועלת בשנים האחרונות ליצירת רגולציה ושקיפות בתחום הדיור. לדוגמה, במהלך השנה פורסם באתר עיריית ברצלונה אינדקס המציג את מחירי השכירות בברצלונה.


אנחנו כמובן נמשיך לעקוב ולעדכן אתכם כיצד הסיפור הזה מתגלגל.


Comments


bottom of page