top of page
Computer with Graph

יותר אטרקטיבית ? המחסור החמור ביותר בשטחי לוגיסטיקה מבין כל ערי אירופה- בברצלונה.

עפ"י נתונים שפורסמו בספרד, מבין כל ערי אירופה, בברצלונה קיים המחסור הגדול ביותר בשטחים לוגיסטיים. זאת בעוד ההשקעות במגזר הלוגיסטיקה באירופה ממשיכות לשמור על המומנטום.


עפ"י הכתבה המלאה שפורסמה באתר Diarioelcanal.com, ברבעון הראשון של שנת 2022 הן הגיעו ל 14.3 מיליארד אירו, ובכך שברו את את השיא של אותה התקופה בשנה הקודמת - 11.5 מיליארד אירו. היקפי ההשקעות הגדולות נרשמו בגרמניה ובבריטניה, ויחדיו הן מהוות קרוב ל-50% מסך מפעילות ההשקעה ברבעון הראשון. בגרמניה הושקעו 4.1 מיליארד אירו, ובבריטניה 2.9 מיליארד אירו.

השקעה בנדל"ן לוגיסטי בספרד - נמל ברצלונה
השקעה בנדל"ן לוגיסטי בספרד - נמל ברצלונה

גם בספרד נרשמו עליות בהשקעה בנדל“ן לוגיסטי.

ברבעון הראשון היקף ההשקעות הגיע ל 725 מיליון אירו, זו עלייה של 150% בהשוואה לאותה התקופה אשתקד, ועלייה של 7% בהשוואה לרבעון הקודם (הרבעון האחרון של שנת 2021). הסיבה לעלייה בביקושים לנדל“ן לוגיסטי עדיין מונעת בעיקר על ידי הצמיחה במסחר האלקטרוני, והצורך של חברות להחזיק שטחי אחסון על מנת להבטיח כי יוכלו לקיים את שרשראות האספקה גם במקרה של משברים כדוגמת משבר הקורונה.


שוק הלוגיסטיקה באירופה - סקירה כללית

סה“כ כל שטחי הלוגיסטיקה המושכרים באירופה עמד על 10 מיליון מ“ר ברבעון הראשון, תפוסה גדולה בכ-28% מהממוצע של חמשת השנים האחרונות. המדינות המובילות הן גרמניה, הולנד, פולין ובריטניה. שטחי הלוגיסטיקה המושכרים מתפלגים באופן הבא:


  • גרמניה - 2.4 מיליון מ“ר.

  • הולנד - 2.2 מיליון מ“ר.

  • פולין -1.5 מיליון מ“ר.

  • בריטניה 1.3 מיליון מ“ר.

מפקד הלוגיסטיקה שנערך ביבשת מצא כי הסיבות לגידול בביקוש לשטחים לוגיסטיים הוא תוצאה של הבעיות שהתעוררו בעת מגפת הקורונה, כמו הפגיעה בשרשרת האספקה והצורך המתעורר בביזור הפעילות. המלחמה באוקראינה והסגרים האחרונים בסין השפיען בצורה חזקה על פולין שבה הביקוש הגיע לשיא של כל הזמנים. התחזית היא שמגמות אלו ימשיכו להתחזק.


שוק הלוגיסטיקה בברצלונה - אחוז הנכסים הריקים באירופה ממשיך בירידה

ברצלונה (1.7%), לצד דבלין (1.1%), דנמרק (1.5%), צ‘כיה (2%), בריטניה (2.7%) והולנד (3.2%) הם המקומות בהם היצע השטחים הלוגיסטיים הוא הקטן ביותר. והמחסור הזה גם הביא לעלייה במכירי השכירות שעלו בממוצע ב 5.9% ב-12 החודשים האחרונים. היקף ההון שהושקע בלוגיסטיקה באירופה גרם לדחיסת התשואות הממוצעות של נכסי הפריים. כתוצאה מכך התשואות צפויות לרדת מכיוון שהמשקיעים מתמודדים עם עלויות חוב גבוהות יותר. השפעת העלייה במחיר החוב מתקזזת אל מול כמות ההון המוקצה למגזר והדבר מאפשר לשמור את מחירי השכירות של שטחים לוגיסטיים תחת שליטה.Comments


bottom of page